26 czerwca

JEZUS ODNALAZŁ GO

Ewangelia Jana 9:35 – A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?

EWANGELIA JANA 9:35

Jedną rzeczą jest szukanie Boga, ale zupełnie inaczej jest, kiedy Bóg szuka ciebie. Jezus odszukał człowieka, którego inni opuścili. Przyjęcie Jezusa jest więcej warte, aniżeli wszystko inne, co oferuje nam świat. Uzdalnia to osobę wierzącą do przetrzymania prześladowań, a nawet skakania wówczas z radości.

Kiedy w Chrystusie przechodzimy przez wiele cierpień, to wtedy doświadczamy w Nim o wiele obfitszego pocieszenia. Zauważ, że Jezus nie szukał rodziców tego człowieka – pomimo że znali prawdę, nie chcieli o niej mówić z powodu strachu przed prześladowaniem (Ewangelia Jana 9:22). Wybrali towarzystwo pełnych hipokryzji skrybów i faryzeuszy, i  dokładnie to otrzymali.

Pomimo tego, że wierzący zostali odkupieni i wybawieni od zła, w którym się znajdowali w skutek grzechu i jego mocy, wciąż są powołani, aby być uczestnikami tego, co Pismo Święte nazywa „utrapieniami i cierpieniami Chrystusa” (2 List do Koryntian 1:5, List do Kolosan 1:24). Jednak owe utrapienia nie odnoszą się do chorób lub ubóstwa, jak twierdzą niektórzy religijni nauczyciele. Doświadczenia te są opisane jako „uczestniczenie w cierpieniach”, które przychodzą na wierzących podczas pełnienia Bożej woli lub są wynikiem poddania się Chrystusowi.

Prześladowanie w imię sprawiedliwości nie jest czymś, co mamy gromić (2 List do Tymoteusza 3:12). Musimy pamiętać, że kiedy żyjemy zgodnie z Bożymi zasadami, będzie towarzyszyć temu cierpienie. Apostoł Piotr przypomina nam, iż te doświadczenia wiary doprowadzą do oddania Bogu uwielbienia, czci i chwały, kiedy ukaże się Jezus Chrystus (1 List Piotra 1:7). Pocieszenie, siła, pomoc i miłość, które pochodzą od Jezusa, chcą się „przelewać” obficie w każdej „próbie”, z którą się spotykamy pod warunkiem, że będziemy patrzeć jedynie na Niego (List do Hebrajczyków 12:2).

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”