SKUTKI GRZECHU

Ewangelia Jana 20:23 – Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.

EWANGELIA JANA 20:23

Znaczenie tego wersetu było przez wieki tematem gorących debat. Jedno jest pewne – to nie oznacza, że mamy moc, aby kogoś usprawiedliwić z jego grzechów, aby taka osoba mogła narodzić się na nowo; tylko Bóg może tego dokonać.

Wiele osób nauczało, że Jezus tutaj mówi, że jeśli nie będziemy o Nim świadczyć, to będziemy zatrzymywać ludziom ich grzechy, a jeśli będziemy dzielić się z innymi Jego miłością, wtedy odpuszczamy ludziom ich grzechy. Chociaż jest w tym prawda, nie o tym uczy ten werset. Chodzi tutaj raczej o tymczasowe skutki grzechu w życiu danej osoby. Karą za grzech jest nie tylko kara śmierci w przyszłości, ale grzech niszczy nas emocjonalnie i fizycznie także w tym życiu. Jezus dał nam moc odpuszczenia zniszczenia, które grzech wprowadza obecnie w życie danej osoby.

Dzięki wstawiennictwu możemy odpuścić grzechy danej osoby w taki sposób, że pomimo tego, iż siała ona w ciało i zasługuje ona na zebranie zniszczenia (List do Galacjan 6:8), nie zbierze ona tego, co zasiała. Robi się to po to, aby uwolnić daną osobę od więzów Szatana, w których on pragnie ją trzymać, aż zobaczy ona światło i opamięta się. Jest to tylko tymczasowe rozwiązanie i musi być ono powtarzane, jeśli osoba, o którą się modlimy, dalej żyje w grzechu.

Z drugiej strony, czasami dla dobra danej osoby lepiej jest, kiedy jej grzechy nie są jej odpuszczane. Są chwile, w których taka osoba musi boleśnie uświadomić sobie konsekwencje swoich grzechów. W takim przypadku mamy moc do zachowania jej grzechów; to znaczy, że wycofujemy swoje wstawiennictwo w nadziei, że taka osoba zawróci do Boga, kiedy zbierze to, co zasiała.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”