29 maja 

BOŻA WOLA PONAD NASZĄ

Ewangelia Łukasza 9:23 – Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną.

EWANGELIA MATEUSZA 16:16-26; EWANGELIA MARKA 8:30-37; EWANGELIA ŁUKASZA 9:21-27

Wyparcie się siebie jest ważną częścią chrześcijańskiego życia. Jezus poświęcił dla nas swoje życie i prosi, żebyśmy umarli dla samych siebie, byśmy mogli doświadczyć nowego życia, które On zapewnia. Robimy to po  pierwsze: rozpoznając, że sami siebie nie możemy zbawić przez nasz własny wysiłek i po drugie: ufając Bogu – nie sobie w zbawienie. Wówczas codziennie potrzebujemy wypierać się swojej, a szukać Bożej mądrości i kierunku dla naszego życia.

Wyrzeczenie się jest dobre wtedy, kiedy wyrzekamy się siebie dla wyjątkowego celu wywyższenia Jezusa i Jego woli dla nas w konkretnych dziedzinach naszego życia. Niektórzy uczynili religię z wyrzekania się siebie i odnajdują przyjemność w swoim wyrzeczeniu – nie w przywództwie Jezusa. To prowadzi do legalizmu i niewoli, które Paweł potępił jako „religijność według własnego upodobania” (List do Kolosan 2:23). Powiedziano nam, żebyśmy nie tylko wyparli się samych siebie, ale „wyparli się siebie, wzięli nasz krzyż i podążali za Jezusem”.

Krzyż jest tym, na czym zmarł Jezus. Są takie okoliczności w naszym życiu, które, tak jak krzyż Jezusa dają nam możliwość umrzeć dla siebie każdego dnia. Tymi rzeczami nie są choroba, ubóstwo itp., za które ofiara Jezusa zapewniła odkupienie, ale raczej rzeczy takie jak prześladowanie (od którego nie jesteśmy odkupieni) i nieustanna walka pomiędzy naszym ciałem i naszym nowonarodzonym duchem. Krzyż, który musimy nieść, to jest wziąć Boże Słowo (które jest Jego wolą) i wywyższyć Je ponad naszą wolę w każdej sytuacji każdego dnia.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”