30 maja

ROZPOZNAJ PRAWDZIWEGO WROGA

Ewangelia Marka 8:33 – Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zgromił Piotra, mówiąc: Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie.

EWANGELIA MARKA 8:30-33

Jezus nie sugeruje, że Piotr i Szatan są jednym i tym samym, ale odnosi się do faktu, że Szatan zainspirował wyznanie Piotra. Tego rodzaju przenośnia była użyta gdzie indziej w Piśmie np. wtedy, gdy Bóg powiedział do węża w ogrodzie Eden (1 Księga Mojżeszowa 3:15) jakby adresując to do Szatana. Wąż był jedynie narzędziem komunikacji, którego Szatan użył, by skusić Adama i Ewę, natomiast Piotr był narzędziem, którego użył Szatan, by kusić Jezusa. List do Efezjan 6:12 ukazuje, że nasza wojna nie jest przeciwko ludziom, ale przeciwko duchowym władzom, które wpływają na ludzi i ich używają. Jezus rozpoznał, że reakcja Piotra na proroctwo o Jego śmierci była zainspirowana przez Jego wroga Szatana, więc zwrócił się bezpośrednio do źródła.

Każdy chrześcijanin jest na wojnie. Trwa nieustanna walka przeciwko Szatanowi i jego królestwu, z której nie ma „przepustki” czy „zwolnienia”. Nasz wróg krąży jak ryczący lew, szukając kogo może pożreć (1 List Piotra 5:8). Ci, którzy przeciwstawiają się diabłu, zobaczą, jak ucieka (List Jakuba 4:7).

Niektórzy z nas wierzą, że gniewem możemy przytrzeć komuś nosa. Ale „gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej” (List Jakuba 1:20). Gniew przeciw ludziom sprawia, że robimy przysługę diabłu. Sposobem na pokonanie duchowych sił, które działają przeciwko nam przez ludzi, jest nadstawienie drugiego policzka (Ewangelia Mateusza 5:39). To sprawia, że demony uciekają w przerażeniu. Nie możemy wygrać duchowej bitwy cielesną bronią. Musimy uświadomić sobie, kto jest rzeczywistym wrogiem i walczyć duchową bronią, którą dał nam Pan. Wielu zakłada, że wyższy szczebel duchowego autorytetu diabła wymaga więcej mocy do zgromienia czy usunięcia. To nie jest prawda. Nie ma żadnej demonicznej siły, włączając w to samego diabła, która nie uciekłaby od imienia Jezus, gdy w tym imieniu jest złożona wiara. Jakie wspaniałe imię!

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”