31 maja

JEGO CEL OBJAWIONY

Ewangelia Mateusza 16:21 – I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać.

EWANGELIA MATEUSZA 16:20-28

Wbrew licznym i przejrzystym proroctwom o Jego śmierci i zmartwychwstaniu, uczniowie Jezusa nie zrozumieli i nie zapamiętali słów Jezusa, aż do czasu po Jego zmartwychwstaniu (Ewangelia Łukasza 24:59). Łukasz notuje dwukrotnie, że wypowiedzi Jezusa o Jego zmartwychwstaniu były zakryte przed uczniami. Interesujące jednak jest to, że naczelni kapłani i faryzeusze zapamiętali proroctwo Jesusa o Jego zmartwychwstaniu (Ewangelia Mateusza 27:63), podczas gdy Jego uczniowie nie.

Jedną z największych prawd Biblii jest to, że Jezus umarł za nasze grzechy, a nie za swoje. Jezus był całkowicie bezgrzeszny. To jest jedna z głównych różnic między chrześcijaństwem i religiami świata. Żaden inny przywódca religijny nie określał siebie bezgrzesznym, dlatego też żaden z tych przywódców nie jest nawet w tej samej kategorii co Jezus. Również żaden z innych religijnych przywódców nigdy nie oddał swego życia w ofierze, by zapłacić za grzechy innych. Nie dałoby to żadnego skutku, nawet jeśliby to uczynili. Skoro ci przywódcy sami byli grzesznikami, ich życie nie było więcej warte niż życie całej ludzkości w historii.

Każdy szczegół śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa był już przepowiedziany w Piśmie, zanim się wszystko to wydarzyło. Wszystkie zdarzenia z życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa wypełniły Pisma. Boże Słowo jest najwyższym autorytetem i jedynie przez Jego Słowo możemy otrzymać wiarę, by narodzić się na nowo. Musimy głosić Słowo, a nie doświadczenia. Doświadczenia są pożyteczne jedynie dla zilustrowania, że Boże Słowo jest prawdą. Jezus jest żywym spośród zmarłych. Jego grób jest pusty. Jezus zapewnił nam ostateczne potwierdzenie Swego autorytetu. On powstał z martwych.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”