Cindy Mezas – Uzdrowienie z bólu po chemioterapii i radioterapii

  11 sierpnia

ŻYJ W NIM NA ZAWSZE

Ewangelia Jana 11:26 – A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?

EWANGELIA JANA 11:26

Niektórzy zinterpretowali te słowa jako twierdzenie, że możliwe jest nigdy nie umrzeć. Dlatego są dzisiaj ludzie, którzy wierzą, że będą fizycznie żyć aż do drugiego przyjścia Jezusa, nawet jeśli na to wydarzenie przyjdzie nam czekać jeszcze tysiące lat. Pomimo tego, że zrozumiałe jest, że można ten werset tak zinterpretować, bardzo wątpliwe jest to, że właśnie to Jezus miał na myśli.

Przede wszystkim, tak mocna doktryna zostałaby z całą pewnością należycie udokumentowana w innych fragmentach Pisma Świętego. Można zacytować inne wersety na potwierdzenie tego stwierdzenia, ale one same z siebie nie doprowadziłyby nikogo do takiego wniosku.

Dana osoba musiałaby mieć z góry obrane stanowisko, aby zinterpretować te wersety w takim świetle. To nie jest zdrowa metoda na interpretację Biblii. Poza tym, nie ma ani jednego biblijnego przykładu kogoś, kto to osiągnął. Takie nauczanie powinno wywołać u wszystkich podejrzenie. Enoch czy Eliasz mogą być podawani jako przykłady, ale oni zostali przeniesieni, dlatego nie umarli. Nie przebywają w swoich fizycznych ciałach na tej ziemi.

Kościół przeżywał w swojej historii okresy, w których pewne prawdy, takie jak chrzest w Duchu Świętym czy uzdrowienie, były tłumione, po czym były wskrzeszane poprzez Boże działanie. Ale zawsze istniała resztka kościoła, która wciąż doświadczała tych Bożych błogosławieństw. Nie można wykazać prawdziwości wierzenia, że nawrócona osoba może trwać na ziemi w swoim fizycznym ciele aż do przyjścia Jezusa. Dlatego stwierdzenie „nigdy nie umrze”, zawarte w tym wersecie, jest ogólnie przyjęte jako odniesienie do naszego życia wiecznego, które otrzymujemy przy zbawieniu. Obietnica mówiąca o tym, że nigdy nie umrzemy duchowo, jest powtarzana wielokrotnie w Piśmie Świętym i jest ona dla każdego wierzącego.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”