24 sierpnia  

UDZIAŁ W JEGO CIERPIENIACH

Ewangelia Mateusza 20:22 – Ale Jezus odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja będę pił, i być ochrzczeni chrztem, którym ja się chrzczę? Odpowiedzieli mu: Możemy.

EWANGELIA MATEUSZA 20:17-25

Greckie słowo oddane jako chrzest to „baptizo”. Tego słowa użył Platon (IV wiek przed Chrystusem), aby opisać człowieka „przemożonego” filozoficznymi argumentami. Oznacza ono także gąbkę „zanurzaną” w płynie. Użył go także Strabon (I wiek przed Chrystusem) opisując ludzi nieumiejących pływać, którzy „pogrążali się” pod wodą. W pierwszym wieku po Chrystusie użył tego słowa Józef Flawiusz, aby opisać Jerozolimę, która została „przemożona” i „zanurzona” w zniszczeniu przez Rzymian. Plutarch natomiast (także I wiek po Chrystusie) użył tego słowa odnosząc się do osoby, która została „zanurzona” w morzu. W Septuagincie (greckiej wersji Starego Testamentu) słowem „baptizo” opisano Naamana zanurzającego się w Jordanie (2 Księga Królewska 5:14). Od klasycznej greki aż po grekę Nowego Testamentu utrzymano podstawowe znaczenie tego słowa: „zanurzyć, pogrążyć, zatopić lub nurkować”. Jezus mówi, że Jego uczniowie rzeczywiście będą zanurzeni w to samo cierpienie, którego On doświadczy.

Jest wiele form prześladowania. Zagrożenie życia z powodu twojej wiary w Jezusa to jeden ze sposobów, w jaki możesz być prześladowany. Historia pokazuje, że Kościół zawsze rozkwitał pod prześladowaniem wzrastając w liczbie oraz w zapale. Podczas natężonego, grożącego życiu prześladowania, ludzie ustawiają priorytety na właściwym miejscu i Pan obejmuje należne Mu miejsce w ich życiu. To zawsze pracuje dla naszego dobra, bez względu na to, jak mogą wyglądać nasze zewnętrzne okoliczności. Pomocne w tym jest pamiętanie, że to nie ty jesteś prześladowany, ale raczej Chrystus w tobie. Bierzesz wtedy udział w Jego cierpieniach i będziesz miał dział w Jego nagrodach. Mając to w pamięci, możemy w zasadzie krzyczeć i podskakiwać z radości w czasie prześladowania.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”