26 stycznia

BROŃ SŁOWA BOŻEGO

Ewangelia Łukasza 4:4 – Ale Jezus mu odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.

EWANGELIA MATEUSZA 4:1-11; EWANGELIA MARKA 1:12-13; EWANGELIA ŁUKASZA 4:1-13

Jezus odpowiedział na każde pokuszenie słowami: „Jest napisane”. Słowo Boże jest mieczem Ducha (List do Efezjan 6:17). To jest jedyna ofensywna duchowa broń, jaką mamy.

Odkąd Jezus był Słowem Bożym (Ewangelia Jana 1:1), cokolwiek by powiedział, stałoby się Słowem Bożym. On mógłby powiedzieć „a sio!” i diabeł musiałby odejść, a jednak Jezus trzykrotnie zacytował spisane Słowo Boże.

To daje nam ogromne zapewnienie, że spisane Słowo Boże jest dla nas wystarczające. W obliczu największych pokuszeń, jakie Szatan miał do zaoferowania, Jezus nie musiał mówić niczego, poza tym, co już było zapisane w Piśmie.

Prawdopodobnie tak będzie, kiedy Jezus powróci na ziemię i zniszczy swoich przeciwników, On tylko wypowie Słowo, które już zostało dane w Piśmie. Nic więc dziwnego, że Szatan stara się powstrzymać nas od studiowania i poznawania Słowa Bożego. Nawet nasze dobre uczynki zaszkodzą nam, jeśli będą nas powstrzymywać przed poznawaniem Pisma.

Bóg dał nam potężną broń Jego Słowa! Kiedy wypowiadamy Słowo Boże w wierze, piekło drży. Szatan i jego słudzy już doświadczyli, czego może dokonać Słowo Boże. Oni znają Jego moc. My również potrzebujemy ją znać!