07 marca

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSTU

Ewangelia Mateusza 6:16 – A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.

 EWANGELIA MATEUSZA 6:14-18

Żydowskim obyczajem było namaszczanie siebie oliwą z oliwek, a za czasów Jezusa najwidoczniej przyjęte było namaszczanie także głów gości (Ewangelia Łukasza 7:46). Niekiedy do osobistego namaszczenia używano maści lub perfum. Nienamaszczenie głowy wiązało się z żałobą lub smutkiem.

Jezus mówi, że nie powinno być żadnego zewnętrznego znaku postu po to, aby odebrać pełną nagrodę. Post pownien być czyniony przed Panem – czyli w ukryciu przed ludźmi. Paweł w 1 Liście do Koryntian 7:5 stwierdził, że powstrzymywanie się w małżeństwie od fizycznej relacji w celu postu, nie powinno mieć miejsca bez przyzwolenia współmałżonka. Post nie zawsze musi być całkowicie utajniony, żeby był owocny. Jezus raczej ponownie rozprawia się z motywacją stojącą za naszymi czynami. Post musi być skierowany do Boga, a nie do ludzi.

Poszcząc, osiągniemy wiele rzeczy. Jedną z największych korzyści z postu jest to, że dzięki odmawianiu pożądaniom ciała przewagę zyskuje duch. Post zawsze był wykorzystywany jako sposób szukania Boga z pomięciem wszystkiego innego. Post nie wyrzuca demonów, ale raczej wyrzuca niewiarę. Z tego względu post jest korzystny we wszystkich aspektach chrześcijańskiego życia – nie tylko przy wyrzucaniu demonów.

Prawdziwą zaletą postu jest uniżenie samego siebie poprzez zaparcie się samego siebie – może to być osiągnięte sposobem innym niż całkowite powstrzymanie się od jedzenia. Częściowy post może być równie korzystny, podobnie jak post z naszego czasu lub powstrzymywanie się od przyjemności. Jednak ponieważ apetyt jest jednym z najsilniejszych ludzkich popędów, poszczenie od pokarmu, jak się wydaje, załatwia sprawę najszybciej. Post powinien być o wiele ważniejszą częścią naszego szukania Boga, niż jest. Podejmij wysiłek prowadzenia postnego stylu życia, czy to przez zaparcie się siebie przez pokarm, czy zaparcie się własnych pragnień. Wysławiaj dziś Jezusa. Postaw Go na pierwszym miejscu we wszystkim, co robisz.

Zapisz się na newsletter

Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności serwisu internetowego.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Centrum Chrześcijańskie "Życie Sozo", ul. Gdańska 80, 90-613 Łódź w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności serwisu internetowego. Dane osobowe w serwisie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody”