30 sierpnia  

ODPOWIEDZ NA BOŻE PROWADZENIE

Ewangelia Łukasza 19:26 – Zaprawdę powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma.

EWANGELIA ŁUKASZA 19:26

Czego nie miał ten niegodziwy sługa, co sprawiło, że jego pan odebrał pieniądze, które mu wcześniej powierzył? Nie chodziło o fizyczne pieniądze, które zostały mu dane. On zawinął je w chustę i wciąż je posiadał. To, czego nie miał zły sługa, a co miał dobry sługa, i to, co sprawiło, że dobry sługa otrzymał pieniądze złego sługi, była wierność. Tym, którzy okazują się wierni w tym, co Bóg im powierzył, zostanie powierzone więcej, a tym, którzy marnują to, co Bóg im dał, zostanie to odebrane i będzie to przekazane innym.

Pewnego dnia chrześcijanie staną przed Panem, aby otrzymać nagrody i wszystkie nasze działania zostaną wyjawione, bez względu na to, czy były one zamierzone przez nas, czy wynikały z prowadzenia Ducha Bożego. Ci, których czyny nie były prowadzone przez Ducha Świętego, zobaczą, jak ich dobre uczynki spłoną w dniu, kiedy staniemy przed Panem i wypróbuje On naszą pracę. Ci, którzy postępowali tylko pod prowadzeniem Ducha Świętego odkryją, że ich praca wytrzyma test i otrzymają za to nagrodę.

Wielu ludzi wybiera wykonywanie dobrych uczynków z myślą, by podobać się Bogu. Ale tym, co podoba się Bogu, jest nasza pozytywna odpowiedź (wiara) na Jego prowadzenie (List do Hebrajczyków 11:6). Zostaliśmy stworzeni z celem i Bóg ma Swój plan dla każdej osoby. Potrzebujemy pozwalać Bogu pracować w nas i przez nas, i wiernie wykonywać to, do czego On nas powołał.