21 listopada

21 listopada  

OBRZEZANIE JEST KWESTIĄ SERCA

Ewangelia Jana 18:14 – To Kajfasz był tym, który doradził Żydom, że pożyteczniej jest, aby jeden człowiek umarł za lud.

EWANGELIA JANA 18:14

Fizyczny naród Izrael wciąż ma bardzo ważną rolę do odegrania w Bożym planie. Zajmuje główne miejsce w proroctwie o czasach ostatecznych. Jednakże fizyczny naród Izrael został zastąpiony w kwestii ważności poprzez duchowe potomstwo Abrahama, którym jest Kościół Jezusa Chrystusa.

Chrześcijanie są prawdziwym obrzezanym ludem Boga. W Liście do Rzymian 2:28-29 Paweł pokazuje, że prawdziwe obrzezanie jest kwestią serca, nie cała i że prawdziwe żydostwo nabywa się poprzez nowe narodzenie, a nie fizyczne narodziny.

W Liście do Kolosan 2:11 Paweł napisał, że duchowe obrzezanie zostało uczynione przez Boga bez udziału rąk człowieka. To obrzezanie, uczynione nie ludzką ręką, udowadnia, że nie zostało dokonane fizycznie. Paweł odnosi się do duchowego obrzezania serca. Grzechy naszego serca zostały odcięte i odrzucone poprzez ofiarę Chrystusa, podobnie jak napletek jest odcinany i odrzucany od mężczyzny. Fizyczne obrzezanie jest obrazem duchowego obrzezania, które jest teraz rzeczywistością w każdym narodzonym na nowo wierzącym.

Stan ciała danej osoby nie jest najważniejszy. Nie ma znaczenia czy ciało jest obrzezane lub święte. To stan ducha ma przed Bogiem znaczenie. Ci, którzy pokładają wiarę odnośnie zbawienia w swoim obrzezaniu, pokładają pewność w ciele, a nie w Bogu. Dziś obrzezanie nie jest istotą problemu, ale uczynki świętości nadal są uznawane przez wielu za konieczne do przyjęcia zbawienia. To jest tak samo złe, jak w czasach Pawła, kiedy niektórzy wierzyli, że bycie obrzezanym zapewni im zbawienie.