22 lutego

22 lutego

TYLKO GŁODNI SĄ KARMIENI

Ewangelia Mateusza 5:6 – Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

EWANGELIA MATEUSZA 5:1-9

W naturalnym świecie ludzie jedzą nawet wtedy, kiedy nie są głodni. Wielu z nas może to udowodnić spoglądając z profilu  na swoje odbicie w lustrze. Jednak w duchowej rzeczywistości tylko ci, którzy są głodni, mogą być nakarmieni. Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może się nam przydarzyć, jest duchowe samozadowolenie. 

Bycie głodnym spraw Boga jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka może nas spotkać. Większość ludzi tak tego nie czuje. Wolą raczej poczucie nasycenia. Jednak Jezus obiecał nam, że sytość będzie podążała za głodem. Nie ma głodu, nie będzie sytości.

Dlatego to, czego wielu nie znosi, jest właściwie oznaką duchowego zdrowia. Pragnienie Boga więcej i więcej jest zdrowym objawem. Nikt nie łaknie Boga sam z siebie. To nie leży w naturze człowieka. Nikt nie może łaknąć Boga, jeśli nie pociągnie go do tego Duch Święty (Ewangelia Jana 6:44).

Głód Boga nie powoduje, że On porusza się w naszym życiu, ale jest znakiem, że już w nas pracuje. Powinniśmy chwalić Boga za duchowy głód i być tym zachęceni. On nie sprawia, że łakniemy, żeby potem pozostawić nas głodującymi. On czyni tak, aby wypełnić nas swoimi błogosławieństwami i miłością. Potrzebujemy głodu, który ostatecznie zaspokojony będzie dopiero na uczcie weselnej Baranka.