22 października – BÓG JEST NASZĄ POCIECHĄ

22 października  

BÓG JEST NASZĄ POCIECHĄ

Ewangelia Jana 14:16 – A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;

EWANGELIA JANA 14:16-17

Pamiętaj o tym, że Jezus mówił to wszystko Swoim uczniom po to, aby nie byli zgorszeni. Jezus mówi do Swoich uczniów o Duchu Świętym, który jest Pocieszycielem. Służba Ducha Świętego w życiu wierzącego jest pierwszą linią obrony przeciwko diabłu i jego zasadzkom. Wyrażenie „Bóg wszelkiej pociechy” niesie w sobie ideę Boskiego Pocieszyciela, który zachęca, odświeża, wzmacnia, pomaga, asystuje i jest zawsze obecną pomocą w czasie potrzeby. Sposoby, jakie Bóg wybiera do pocieszania, nie zawsze są takie same. On może cię wyratować lub usunąć przyczynę ucisku, może też pocieszyć cię słowami dającymi nadzieję na przyszłość. On używa też ludzi, aby podzielili się z tobą swoją wiarą poprzez prorokowanie. Posyła twoich towarzyszy w służbie, aby ci usłużyli i wzmocnili cię Słowem Bożym i używa Ciała Chrystusa, Kościoła, jako kanału, aby cię pocieszyć modlitwą.

Źródłem wszelkiej pociechy jest Bóg, bez względu na to, jakiego używa do tego kanału.

W 2 Liście do Koryntian 12:9 Bóg objawił Pawłowi, że Jego siła doskonali się w naszych słabościach. Paweł, który doświadczył Bożej pociechy tak, jak prawdopodobnie żaden inny człowiek, ujawnia tutaj, jak Pan tego dokonuje. Poprzez moc Ducha Świętego. Prawdziwe chrześcijaństwo to nie brak prób. Siła i pociecha Jezusa udzielana przez Ducha Świętego przeprowadzi nas przez to wszystko na drugą stronę.

Nawet mocny metalowy pojemnik zostanie zgnieciony przez normalne ciśnienie atmosferyczne, jeśli wytworzy się w nim próżnia. Ten sam pojemnik, z równym lub większym ciśnieniem wewnątrz niego, będzie bezpieczny. Tak samo osoba, która nie posiada Bożego pocieszenia w swoim wnętrzu, zostanie zgnieciona presją życia. Ale wierzący, który skorzysta z dostępnej dla niego pociechy Ducha Świętego, wytrzyma wszystko. Zwycięstwo nie jest zależne od ciśnienia zewnętrznego, ale od pocieszenia wewnętrznego.