23 listopada

23 listopada  

MILCZENIE SYNA

Ewangelia Łukasza 22:63-64: Tymczasem mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z niego i bili go. A zasłoniwszy mu [oczy], bili go po twarzy i mówili: Prorokuj, kto cię uderzył.

EWANGELIA ŁUKASZA 22:63-64

Mamy tutaj opis tego, jak Boże stworzenie naśmiewa się i lży Jego Syna, a Bóg nie interweniuje. Ból, który musiał wtedy odczuwać Ojciec, jest nie do opisania.

Ci, którzy bili Jezusa i kazali Mu prorokować, kto Go uderzył, musieli odebrać milczenie Jezusa jako dowód, że nie był On tym, za kogo się podawał.

Naturalny umysł nie był w stanie pojąć, że Bóg Wszechmogący mógłby przyjąć taką zniewagę od Swojego stworzenia. Ale to był plan Boga.

Izajasz prorokował, że tak, jak baranek jest niemy wobec tych, którzy go strzygą (Księga Izajasza 53:7), tak Jezus nie otworzy Swoich ust. Izajasz również wspomniał, że Jezus „Został zabrany z więzienia i z sądu”, odnosząc się do tego, że nie umożliwiono Mu sprawiedliwego procesu sądowego (Księga Izajasza 53:8). Dalej Izajasz w swoim proroctwie w Księdze Izajasza 53:9 napisał, że „wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć”. Te słowa zostały wypełnione, kiedy Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami, ale został pochowany w grobie bogacza.