23 października – JEZUS W CIELE

  23 października

JEZUS W CIELE

Ewangelia Jana 14:28 – Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem: Idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja.

EWANGELIA JANA 14:28

Jezus tak wyraźnie oznajmiał Swoją jedność z Ojcem, że był oskarżony o bluźnierstwo częściej niż raz. Stwierdzenie, że Ojciec jest większy niż Jezus, musi harmonizować Jego poprzednie wypowiedzi, a nie im zaprzeczać.

Klucz do zrozumienia tej kwestii znajduje się w Liście do Filipian 2:6-8, w którym Paweł mówi, że Jezus nie uznawał bycia równym Bogu za grabież, ale ukorzył Samego Siebie przybierając postać sługi (mowa o Jego człowieczeństwie). Jezus był równy Bogu w Swojej Boskiej naturze, ale uczynił Sam Siebie mniejszym od Ojca w odniesieniu do Swojego człowieczeństwa. Jezus nie utracił niczego ze Swojej Boskości, gdy stał się człowiekiem, ale przybrał na Siebie ciało i poddał się wynikającym z tego ograniczeniom. W tym znaczeniu Ojciec był większy niż Jezus.

Jezus istniał wcześniej jako Bóg, który wybrał, aby stać się człowiekiem i odkupić nas stając się krwawą ofiarą. Kiedy stał się człowiekiem, wciąż był w Swoim duchu w stu procentach Bogiem, ale Jego fizyczne ciało było w stu procentach ludzkie. Jego ciało było bezgrzeszne, ale wciąż było ciałem poddanym naturalnym czynnikom, których wszyscy doświadczamy. Fizyczny Jezus musiał wzrastać w mądrości i w posturze.

Kiedy Jezus się urodził, Jego fizyczny umysł nie wiedział wszystkiego. Musiał się nauczyć jak mówić, jak chodzić, jak jeść itd. Musiał się dowiedzieć, że jest Bogiem w ciele i przyjąć to wiarą. Jego fizyczny umysł wzrastał w świadomości tego, kim On jest. Jezus posiadał poświadczenie w Swoim duchu, ale Jego fizyczny umysł musiał „wziąć to przez wiarę” – tak samo, jak my musimy uwierzyć w to, kim jesteśmy w duchowym wymiarze. Jezus musiał przyjąć przez wiarę to, czego się fizycznie i mentalnie dowiedział o Swojej Boskości. Jezus musiał uświadomić Sobie Swoją prawdziwą tożsamość przez objawienie i poznanie. My musimy zrobić to samo.