24 października – POZWÓL BOGU, ABY PRZYCINAŁ CIĘ NA SWÓJ SPOSÓB

  24 października

POZWÓL BOGU, ABY PRZYCINAŁ CIĘ NA SWÓJ SPOSÓB

Ewangelia Jana 15:2 – Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.

EWANGELIA JANA 15:2

To „oczyszczanie” zostało zinterpretowane na wiele sposobów. Przykład, którego Jezus tutaj używa, dotyczy odcinania, więc w związku z tym niektórzy powiedzieli, że owo oczyszczanie to bardzo bolesny proces, w którym Pan nas przycina poprzez takie rzeczy jak choroby, śmierć, ubóstwo i innego rodzaju tragedie, abyśmy w końcu mogli przynieść więcej owocu. Ta nauka nie tylko promuje problemy, jako coś dobrego, ale wręcz jako coś koniecznego, jeśli chcemy przynosić więcej owocu.

Takie myślenie nie jest spójne z resztą Bożego Słowa, czy nawet z kontekstem tego wersetu. Ten fragment bardzo jasno pokazuje, że oczyszczanie, o którym mówi Jezus, jest dokonywane poprzez Słowo Boże, którym On do nas przemówił.

W 2 Liście do Tymoteusza 3:16-17 Paweł powiedział, że Słowo Boże zostało nam dane „ do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany”. To jest Boży sposób przycinania nas i On nie potrzebuje do tego pomocy diabła. Jego Słowo uczyni nas „doskonałymi, przygotowanymi do wszelkiego dobrego dzieła”.

Nie chodzi o to, że nie możemy się czegoś nauczyć przez tragedię, ale Bóg ma lepszy sposób. Jeśli błędnie myślimy, że Bóg ściąga do naszego życia tragedie, abyśmy przynosili więcej owocu, wtedy nie będziemy się im sprzeciwiać i one od nas nie uciekną. Wszyscy uczymy się przez nabijanie sobie siniaków, ale człowiek, który wita je z otwartymi ramionami, będzie cierpiał o wiele więcej od tego, kto pozwala, aby Słowo Boże dokonywało w jego życiu swojej doskonałej pracy.