25 lipca

25 lipca  

CENA BYCIA UCZNIEM

Ewangelia Łukasza 14:28 – Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie?

EWANGELIA ŁUKASZA 14:2535

Przypowieść o człowieku budującym wieżę jest kontynuacją nauczania dotyczącego tego, co jest potrzebne, aby być uczniem Jezusa. Przypowieść ta podkreśla zaangażowanie. „Więzienna religia”, w której ktoś odczuwa skruchę tylko dlatego, że został złapany i próbuje wydostać się z trudnej sytuacji, nie doprowadzi do prawdziwego uczniostwa. Bycie uczniem Jezusa wymaga porzucenia wszystkiego. Jezus po prostu mówi: ,,policz koszty”.

Nauczanie Jezusa o uczniostwie podkreśla zaangażowanie. Tak, jak król nie będzie angażować się w wojnę bez dokładnego rozważenia wszystkich możliwych działań, tak nikt nie powinien próbować stać się uczniem Jezusa nie licząc się z kosztami. Byłoby lepiej, aby nie zacząć chodzić za Jezusem, niż zacząć, a następnie zawrócić.

Kiedy ktoś po raz pierwszy przychodzi do Jezusa, nie jest możliwe, aby wiedział o wszystkim tym, co naśladowanie Jezusa może za sobą pociągnąć. Nikt nie powinien jednak obawiać się całkowitego zaangażowania z powodu jakiegoś wyimaginowanego problemu, który może nigdy nie nadejść. Powinna być chęć porzucenia wszystkiego, aby iść za Jezusem.

Kiedy podejmiemy tę decyzję, to Chrystus zacznie żyć przez nas (List do Galacjan 2:20) i znajdziemy siłę, która nie jest naszą własną, i której nie oprze się żadna próba, która mogłaby nas spotkać.