25 października – NASZE ŻYCIE JEST W NIM

25 października  

NASZE ŻYCIE JEST W NIM

Ewangelia Jana 15:4 – Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie.

EWANGELIA JANA 15:4

To jest głęboka prawda, która jest kluczem do wydawania owocu, o której tak łatwo zapomnieć. Owoc jest dźwigany przez latorośl, dlatego łatwo przypisać jej wydanie owocu, kiedy tak naprawdę to winorośl zaczerpnęła życie z ziemi i przekazała je do gałęzi.

Tak samo, odkąd jesteśmy gałęzią, przez którą przepływa Boże życie, czasami myślimy, że to nasza własna świętość wyprodukowała owoc. W chwili, w której tak pomyślimy, przestajemy trwać (polegać na; być przytwierdzonym do) w winorośli i staniemy się bezowocni – jeśli zachowamy takie myślenie.

Jeśli osoba wierząca zrozumie i odpowiednio zastosuje tę zasadę, może się to okazać wielką ulgą. Cała odpowiedzialność spoczywa na Jezusie. Naszą jedyną odpowiedzialnością jest odpowiedzieć na Jego zdolność. Tak samo jak nigdy nie widziałeś, żeby gałąź się mozoliła z wydaniem owocu, tak samo wszystko, co musimy zrobić, to usilnie starać się wejść w Jego odpocznienie (poleganie i zależność) i zupełnie zaufać Jezusowi, który jest naszym źródłem (List do Hebrajczyków 4:11). Jeśli będziemy w Nim trwać, owoc przyjdzie naturalnie.

Aby utrzymać nasze zbawienie potrzebna jest nasza wiara w to, co Jezus zrobił dla nas, aby nas zbawić i wiara ta musi ciągle znajdować się w Chrystusie. Nasza świętość, sprawiedliwość i usprawiedliwienie są darami, które otrzymujemy w naszym duchu przez Jezusa.

Tak samo, jak życie korzenia znajduje się w glebie, a życie latorośli w krzewie winnym, a ryby w morzu, tak samo prawdziwe życie wierzącego znajduje się w jedności z Chrystusem.