25 stycznia

25 stycznia

WIEDZIEĆ KIM JESTEŚMY

Ewangelia Mateusza 4:3 – Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.

EWANGELIA MATEUSZA 4:1-11, EWANGELIA MARKA 1:12-13; EWANGELIA ŁUKASZA 4:1-13

Dwie spośród trzech pokus zaczynały się od słów „Jeśli jesteś Synem Bożym…”.

Jezus był Bogiem, ale miał też ludzkie ciało, które musiało wzrosnąć w poznaniu i mądrości Boga (Ewangelia Jana 1:1; 1 List do Tymoteusza 3:16; Ewangelia Łukasza 2:52). To wymagało wiary dla naturalnego rozumu Jezusa, by uwierzyć świadectwu Ducha w Nim, że jest Mesjaszem. Szatan atakował najbardziej podstawowe fundamenty Jego wiary. To musiała być rzeczywista pokusa dla Jezusa, inaczej Szatan nie użyłby jej.

Szatan jest bardzo przebiegły w swoich pokusach. Mogło to wyglądać tak, że chce sprowokować Jezusa do uczynienia cudu, ale faktycznie próbował on sprawić, by Jezus wyrzekł się wiary w to, kim jest. Próbował zmusić Jezusa, by użył nadnaturalnej mocy Boga, by potwierdzić to diabłu i sobie samemu.

W przeciwieństwie do Jezusa czasem ulegamy temu podstępowi diabła. Możemy powiedzieć, że udowadniamy jakieś prawdy Ewangelii, ale wielokrotnie mamy nadzieję przekonać samych siebie. Ktoś, kto naprawdę wie kim jest i w co wierzy, nie potrzebuje udowadniać innym czegokolwiek.

Izajasz w rozdziale 30 wersecie 15 mówi:

Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc…

Pozwól Panu upewnić cię w tym, kim jesteś w Chrystusie.