26 lipca

26 lipca  

CIĘŻKIE CIOSY ALBO SŁOWO BOŻE

Ewangelia Łukasza 15:17 – Wtedy opamiętał się i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę.

EWANGELIA ŁUKASZA 15:11-17

Słowo Boże wyjaśnia, że zapłatą za grzech jest śmierć (List do Rzymian 6:23). List do Rzymian 1:1820 pokazuje, że nawet ci, którzy nie znają Słowa Bożego, mają intuicyjną wiedzę na temat dobra i zła oraz sądu Bożego przeciwko grzechowi.

Dlatego każdy, kto żyje w grzechu, jak to przedstawiono w niniejszej przypowieści o synu marnotrawnym, jest zwiedziony. To jest dokładnie to samo, co jest napisane w 2 Liście do Koryntian 4:4. Kiedy Jezus powiedział: ,,opamiętał się”, odniósł się do zwiedzenia, które zostało usunięte, a duchowe oczy syna zostały otwarte.

Jak w historii syna marnotrawnego, tragedia często wyprowadza ludzi ze zwiedzenia i dochodzą oni do swoich zmysłów. Nie jest tak dlatego, że Bóg posyła tragedie. Bóg przemówił przez proroka Jeremiasza: „Twoja droga i twe postępki sprowadziły na ciebie te rzeczy” (Księga Jeremiasza 4:18). Jednak tragiczne sytuacje jasno pokazują, że ,,nie w mocy człowieka jest jego droga” (Księga Jeremiasza 10:23); sytuacje te powodują, że spoglądamy gdzieś indziej wypatrując pomocy. Jednak zwrócenie się do Boga jest zawsze korzystne, niezależnie od tego, co jest motywacją ,,ciężkie ciosy” nie są najlepszym nauczycielem.

Paweł powiedział w 2 Liście do Tymoteusza 3:1617: ,,Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.”. Słowo Boże zostało dane do wykrywania błędów oraz do korekty i jeśli będziemy mu poddani, możemy ,,być doskonali, dostatecznie wyćwiczeni” bez doświadczenia tragedii.