26 listopada

26 listopada 

WYBIERZ, ABY KOCHAĆ

Ewangelia Jana 18:23 – Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?

EWANGELIA JANA 18:23

Boża miłość nie służy samej sobie oraz nie szuka swego. Miłość agape sprawi, że dana osoba odda swoje życie za inną osobę (Ewangelia Jana 15:13), ponieważ taka osoba dosłownie zapomniała o sobie. Kiedy bohaterom zadaje się pytanie, dlaczego narażali swoje życie dla kogoś innego, często odpowiadają, że w ogóle o sobie nie myśleli. Myśleli tylko o niebezpieczeństwie grożącym innej osobie. To jest Boży rodzaj miłości.

Boży rodzaj miłości często zawiera w sobie emocje, ale to nie jest emocja. To jest czyn woli. Możemy wybrać, żeby kochać, nawet jeśli tego nie czujemy i zawsze możemy prowadzić swoje życie w pobożności, kiedy czujemy Boży rodzaj miłości. Boży rodzaj miłości to wybór.

Boży rodzaj miłości jest także odtrutką na samolubstwo i pychę. Nie możemy pokonać swojego ego skupiając się na nim. Jedynym sposobem na wygranie ze swoim ego jest zakochanie się w Bogu bardziej niż w sobie. Poprzez odkrywanie Bożej miłości tracimy miłość do swojego ego.

Jezus nie miał pozytywnych emocjonalnych odczuć, kiedy wybrał, aby za nas umrzeć, a jednak był to największy pokaz Bożej miłości, jaki ten świat kiedykolwiek widział. Dokonał wyboru wbrew emocjom. Jezus był pochłonięty Bożą miłością, więc postąpił właściwie, nawet wtedy, kiedy Jego emocje z tą decyzją się nie zgadzały.

Jezus jest ostatecznym przykładem Bożego rodzaju miłości.