26 lutego

26 lutego

DUCHOWA SPRAWNOŚĆ

Ewangelia Mateusza 5:29 – Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.

EWANGELIA MATEUSZA 5:23-30

Czy Jezus nawołuje do ćwiartowania naszych ciał? Wręcz przeciwnie. Jezus wykorzystuje fakt, że każdy ma w sobie naturalny instynkt samozachowawczy, żeby zwrócić na coś uwagę. Jeśli swoje ciało cenisz na tyle wysoko, że nigdy nie poświęciłbyś jego części, to w takim razie powinieneś znacznie bardziej szanować swoje duchowe zdrowie.

Od upadku Adama i Ewy ludzkie priorytety zostały zagubione. Wkłada się wielki wysiłek w ochranianie naszego fizycznego życia, podczas gdy nasza kondycja duchowa jest często pomijana. Troska o nią jest ustawicznie odkładana na później, podczas gdy zajmujemy się bardziej pilnymi sprawami tego życia.

A mimo to, nasze fizyczne ciała są tylko tymczasowe. 70-80 lat naszego życia to tylko ułamek sekundy w perspektywie wieczności. Nasz duchowy człowiek żyje wiecznie. Stan, w którym będzie żył, zależy od wyborów dokonanych w tym życiu.

Dlatego uczyń dbałość o swoją duchową kondycję swoim najwyższym priorytetem. Poświęcaj więcej czasu dla swego duchowego samopoczucia niż dla fizycznego. Ty i wszyscy wokół ciebie będą w wieczności wdzięczni, że to uczyniłeś.