27 marca

27 marca

BOŻY RODZAJ WIARY

Ewangelia Mateusza 8:9-10 – Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię jednemu: Idź, a idzie; a drugiemu: Chodź tu, a przychodzi; a memu słudze: Zrób to, a robi.  A gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam: Nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

EWANGELIA MATEUSZA 8:5-13, EWANGEIA ŁUKASZA 7:1-10

W Piśmie Świętym odnajdujemy jedynie dwie rzeczy, które spowodowały zadziwienie Jezusa. Były to: wiara setnika i niewiara Żydów (Ewangelia Marka 6:6). Wiara, która zadziwiła Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary, jest warta przeanalizowania. Setnik wierzył, że wypowiedziane słowo Jezusa było wystarczające, żeby uczynić cud. Nie oczekiwał, że Jezus przyjdzie do jego domu. Miał wiarę w słowo Jezusa. Dlatego też widzimy, że ludzie, którzy zwyczajnie wierzą spisanemu Słowu Boga, posługują się znacznie wyższą formą wiary niż ci, którzy wymagają dodatkowego dowodu. Porównaj wiarę setnika z „małą” wiarą Tomasza w Ewangelii Jana 20:24-29!

Tomasz nie chciał uwierzyć w to, czego nie widział lub nie poczuł. Pięć naszych zmysłów zostało danych nam przez Boga i są konieczne do tego, aby żyć w tym świecie. Jednak jeśli nie odnowimy naszych umysłów, by odkryć ograniczenia pięciu zmysłów, to one powstrzymają nas przed wierzeniem. Wiara dostrzega rzeczy, których zmysły nie są w stanie dostrzec (List do Hebrajczyków 11:1).

Tomasz posługiwał się wiarą naturalną, która opierała się na tym, co mógł zobaczyć. Jezus powiedział, że można zdobyć większe błogosławieństwo. To większe błogosławieństwo pochodzi z korzystania z nadnaturalnej wiary, która jest oparta jedynie na Bożym Słowie.

Jezus i Boże Słowo są jednym (Ewangelia Jana 1:1, 14). Wiara w Boże Słowo nie jest tylko zaufaniem w jakieś słowa, które zostały wydrukowane w książce zwanej Biblią. To coś znacznie więcej. To jest relacja z osobą; osobą, która stoi za tymi słowami. Poznaj Go przez Jego Słowo.