28 listopada – CZYM JEST CUD?

28 listopada  

CZYM JEST CUD?

Ewangelia Łukasza 23:8 – Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego dokonany.

EWANGELIA ŁUKASZA 23:8

Herod pragnął zobaczyć, jak Jezus dokonuje jakiegoś cudu i przez pytania, które Mu zadał ujawnił swoje pragnienie. Jezus jednak nie użył Swojej wiary, aby dokonać jakiegoś cudu dla Heroda.

Cuda są Bożym sposobem na zaspokojenie potrzeb tych, którzy szukają Go w wierze. Cuda będą czasami używane po to, żeby pokazać Boże możliwości, aby ludzie mogli uwierzyć (Ewangelia Marka 2:10-11), ale nie będą się działy dla sceptyka, który kusi Boga (Ewangelia Łukasza 4:9-12).

Cud jest nadnaturalną interwencją Bożej mocy w naturalne prawo.

Uzdrowienia dzieją się w ramach naturalnego prawa, tymczasem cuda nie są ograniczone naturalnym prawem. Osoba z wysoką gorączką, która po modlitwie zaczyna dochodzić do zdrowia doświadcza uzdrowienia. Pan zainterweniował, ale w naturalny sposób. Wirus, infekcja, cokolwiek, co zostało zgromione, opuściło ciało (Ewangelia Łukasza 4:39) i wtedy następuje naturalny proces leczenia, który został przez Pana wbudowany w każdego z nas. Cud jest wtedy, kiedy dzieje się coś zupełnie nadnaturalnego. Kiedy Jezus przyłożył odcięte ucho sługi z powrotem do jego głowy, po tym, jak Piotr je odciął, ucho natychmiast się połączyło (Ewangelia Łukasza 22:51) – to było demonstracją cudu. To było też uzdrowienie, ale cudowne uzdrowienie.

Nakarmienie pięciu tysięcy (Ewangelia Mateusza 14:19-20), chodzenie po wodzie (Ewangelia Mateusza 14:25), natychmiastowe przeniesienie łodzi na drugi brzeg morza (Ewangelia Jana 6:21) – to wszystko są cuda. Cuda są zazwyczaj natychmiastowe, kiedy uzdrowienia czasami następują stopniowo.

Pan jeszcze nigdy nie miał kogoś, kto kwalifikowałby się do pracy dla Niego. To z Bożej łaski Bóg używa każdego z nas. Każdy, kto utrzymuje, że jest używany przez Boga ze względu na swoją wielką świętość, jest albo zwiedziony albo jest zwodzicielem. To nasza wiara w Bożą łaskę pozwala na przejawianie się cudów przez nas.