29 lipca

  29 lipca

WSZYSTKIE NIEWŁAŚCIWE POWODY

Ewangelia Łukasza 15:28 – Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go.

EWANGELIA ŁUKASZA 15:25-28

Jeśli ten starszy syn zważałby na swojego brata, to cieszyłby się z jego powrotu tak samo, jak jego ojciec. Jednak był on całkowicie egocentryczny (to pycha) i rozgniewał się. Pokazuje to Księga Przysłów 13:10: ,, Spór powstaje tylko dzięki pysze”.

Jak możemy cenić innych bardziej niż siebie, gdy w rzeczywistości myślimy, że jesteśmy lepsi od innych? Niektórzy ludzie są lepszymi sportowcami od innych. Niektórzy są lepszymi przedsiębiorcami od innych. Niektórzy są lepszymi mówcami od innych itd. Musimy uznać, że nasze osiągnięcia nie czynią nas lepszymi od innych. Jest różnica między tym co robimy, a tym, kim jesteśmy.

Lepsze dokonania nie czynią człowieka lepszym. Charakter człowieka może być poważnie wybrakowany, choć jego osiągnięcia są dobre. Klasyczny tego przykład znajdziemy u faryzeuszy z czasów Jezusa. Oni robili właściwe rzeczy, ale ze złych powodów. Wewnątrz byli zepsuci. Tak więc nasza ocena innych musi się zmienić. Bóg osądza patrząc do wewnątrz, a nie na zewnątrz (1 Księga Samuela 16:7). Musimy szanować innych ludzi na zasadach innych od tych, działa według których ludzie z reguły postępują.

Z kolei docenianie innych bardziej, niż siebie, oznacza po prostu cenienie ludzi bardziej, niż siebie. Niektórym może się to wydawać niemożliwe, ale nie jest to niemożliwe.

Dokłądnie tak zrobił Jezus. Jeśli Jezus, który był Bogiem w ciele (1 List do Tymoteusza 3:16), mógł ukorzyć się i cenić nasze dobro ponad Jego własne, to z pewnością my powinniśmy być w stanie zrobić to samo. To jest możliwe, kiedy umrzemy dla siebie, a będziemy żyć dla Boga.