30 grudnia – UŻYJ PRZEKAZANEGO CI AUTORYTETU

30 grudnia  

UŻYJ PRZEKAZANEGO CI AUTORYTETU

Ewangelia Marka 16:18 – Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.

EWANGELIA MARKA 16:18

Ten werset może dosłownie mówić o nadnaturalnej ochronie (w razie gdybyśmy podnieśli węża) lub symbolicznie o ochronie w naszej walce przeciwko diabłu. Skoro pozostałe cztery wymienione znaki są dosłowne, bardzo prawdopodobne jest to, że chodzi o fizyczne podnoszenie węży.

Apostoł Paweł doświadczył tej nadnaturalnej ochrony przed żmiją, kiedy był jednym z rozbitków na wyspie Malta (Dzieje Apostolskie 28:3-5). Jednakże jest to jedyny zapisany w Nowym Testamencie przykład takiej ochrony.

Nie ma zapisu, w którym uczniowie braliby do rąk węże, żeby udowodnić, że są wierzącymi. To byłoby kuszeniem Boga (Ewangelia Łukasza 4:9-12). Tak samo, jak po wypiciu czegoś trującego, tak po przypadkowym podniesieniu węża (lub pod przymusem) ze względu na wiarę w Chrystusa, możemy wierzyć w nadnaturalną ochronę.

Moc, która pracuje teraz w wierzących, jest tą samą mocą, która działała w Chrystusie, by wzbudzić Go z martwych. Wszystko, co jako wierzący mamy w Chrystusie, pochodzi z naszej jedności z Nim. W związku z tym to, co jest prawdziwe odnośnie Jego, jest także prawdziwe odnośnie nas. Zasiadamy na tronie Chrystusa i mamy udział w autorytecie, który ten tron reprezentuje, aby roztaczać boską moc i panowanie. Nie ma w Nowym Testamencie miejsca, w którym jest napisane, że mamy prosić Boga, aby coś zrobił z diabłem. To raczej my (Kościół) mamy nakaz, żeby zrobić coś z diabłem. Jest tak, ponieważ dano nam delegowany autorytet nad dziełami wroga. Bóg pragnie, aby Kościół doznał oświecenia w tej prawdzie i chodził w zwycięstwie.