31 lipca

31 lipca  

WŁAŚCIWA SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ewangelia Łukasza 16:15 – I powiedział im: Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga.

EWANGELIA ŁUKASZA 16:14-15

Usprawiedliwienie nie jest czymś, na co trzeba zasłużyć, ale jest darem, który ma być przyjęty . Chęć zapracowania na zbawienie jest jedynym grzechem, który uniemożliwi ludziom bycie zbawionym, ponieważ nie można poddać się sprawiedliwości Boga, która przychodzi jako dar przez wiarę tak długo, jak długo ktoś stara się ustalić swoją własną sprawiedliwość.

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że istnieją dwa rodzaje sprawiedliwości. Tylko jeden rodzaj sprawiedliwości jest akceptowany przez Boga. Naszą, ludzka sprawiedliwość to ta, która jest zgodna z wymogami Prawa. To jest niedoskonała sprawiedliwość, ponieważ natura ludzka jest niedoskonała i niezdolna do wypełnienia Prawa. Jest też sprawiedliwość Boża, która przychodzi tylko jako dar, który jest odbierany przez wiarę. Sprawiedliwość Boża jest doskonała. Nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szmata (Księga Izajasza 64:6). Osoba, która uważa, że musi zdobyć Bożą akceptację przez swoje święte działania, nie wierzy w Bożą sprawiedliwość, która jest darem. Musi być jedno lub drugie; nie można ich ze sobą połączyć

Sprawiedliwość nie jest tym, co Jezus uczynił dla nas plus kilka minimalnych standardów świętości, których musimy przestrzegać

Prawo do stania przed świętym Bogiem nie ma być osiągnięte przez przestrzeganie Prawa, ale przez pokorną ufność w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Nikt, kto ufa własnej sprawiedliwości, nie może mieć korzyści ze sprawiedliwości Chrystusowej. Sprawiedliwość, która daje ludziom relację z Bogiem, jest sprawiedliwością Bożą, a przychodzi ona za darmo przez wiarę w Jezusa Chrystusa (List do Rzymian 3:22). Sposobem, w jaki uzyskujemy tę sprawiedliwość, jest ulokowanie swojej wiary w to, co Chrystus uczynił dla nas. Kiedy pokładamy naszą wiarę w Chrystusie, wtedy ta sprawiedliwość, którą Jezus otrzymał przez Swoją wiarę, staje się nasza. Jesteśmy posiadaczami sprawiedliwości Chrystusowej, którą przyniosła Jego wiara.