31 października – JAK DZISIAJ DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA WIECZNEGO

  31 października

JAK DZISIAJ DOŚWIADCZAĆ ŻYCIA WIECZNEGO

Ewangelia Jana 17:3 – A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

EWANGELIA JANA 17:3

Aby w pełni zrozumieć czym jest życie wieczne, pomocne jest zrozumienie, czym ono nie jest. Życie wieczne to nie jest życie na zawsze. Każdy żyje na zawsze – czy to w niebie, czy w piekle. Życie wieczne nie jest także życiem na zawsze w błogosławieństwach nieba, w przeciwieństwie do bycia męczonym w piekle.

Ewangelia Jana 3:36 oraz 5:24 pokazuje, że życie wieczne należy do wierzącego w czasie teraźniejszym.

Tutaj Jezus definiuje życie wieczne jako „znać Boga Ojca i Jezusa Chrystusa”.

Jak już wcześniej omówiliśmy, słowo „znać” mówi o intymności, a nie o zwykłej wiedzy intelektualnej. Dlatego życie wieczne to posiadanie intymnej, osobistej relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem, Synem.

Według Ewangelii Jana 3:16 w zbawieniu chodzi tylko i wyłącznie o tę intymność z Bogiem. Przebaczenie nam grzechów nie jest sednem zbawienia: jest nim intymność z Ojcem. Oczywiście, Jezus umarł, aby wykupić nam przebaczenie za nasze grzechy, ponieważ nieprzebaczony grzech zatrzymuje nas przed intymnością z Bogiem. Grzech był przeszkodą, która stała między nami a Bogiem. Trzeba było się z nim rozprawić i tak też się stało. Każdy, kto postrzega zbawienie tylko jako przebaczenie grzechów i tutaj się zatrzymuje, mija się z życiem wiecznym.

Zbawienie jest po to, aby być drogą powrotu do harmonii z Bogiem.

Zamiast tego często jest przedstawiane jako sposób na ucieczkę od problemów tego życia i przed późniejszym wyrokiem na piekło.

Większość niewierzących jest tak zajęta swoim „piekłem na ziemi”, że nie myśli tak naprawdę o swojej wiecznej przyszłości i o nią nie dba. Ludzie mają dość religii i szukają czegoś, co wypełni ich wewnętrzną pustkę.

Tylko intymna relacja (życie wieczne) z naszym Ojcem może tego dokonać.