31 sierpnia

  31 sierpnia

UWIELBIAJ Z SERCA

Ewangelia Marka 14:3 – A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie [pełne] bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę.

EWANGELIA MARKA 14:3-6

Nardostachys jatamansi to roślina, której korzenie wykorzystywano do tworzenia aromatycznych i kosztownych perfum oraz olejków. Sama roślina rośnie w Himalajach na wysokości od 3 000 do 4 000 metrów. Hindusi używali jej jako lekarstwa i perfum, i była ona powszechnie znanym towarem. Wielka cena olejku zawierała w sobie to, że trzeba było go przewieźć ponad dziewięć i pół tysiąca kilometrów do Palestyny i w zależności od jakości sprzedawano go za około 400 denarów za funt (około 750 dolarów w dzisiejszym przeliczniku). To sprawiało, że ów olejek był cenniejszy niż złoto. Z całą pewnością był wart co najmniej dwa i pół razy więcej, niż trzydzieści srebrników, za które Judasz zdradził Pana i dlatego Judasz był tym tak wzburzony. Te perfumy były warte dwa i pół razy więcej, niż Jezus był wart w ocenie Judasza.

Judasz nie interesował się ubogimi. Wolał sprzedać olejek i trzymać te pieniądze w swojej sakiewce (on był skarbnikiem Jezusa), żeby móc je ukraść. To bardzo poważne przestępstwo, o którym Jezus z całą pewnością wiedział, ale Pismo Święte nie odnotowuje, że skonfrontował się z Judaszem w tej kwestii.

Reakcja Judasza na ten czysty akt uwielbienia jest typową reakcją wielu ludzi względem uwielbienia. Judasz oraz niektórzy uczniowie myśleli, że to było marnotrawstwo. Było tak, ponieważ nie cenili sobie Jezusa tak bardzo, jak Maria. Maria widziała, jak Jezus wzbudził jej brata z martwych i jej serce było przepełnione miłością i uwielbieniem. Uczniowie patrzyli na wygląd zewnętrzny, kiedy Jezus patrzył na serce Marii (1 Księga Samuela 16:7). Ci, którzy nie potrafią spojrzeć poza świat fizyczny, będą się gorszyć tym, w jaki sposób inni okazują uwielbienie. Prawdziwe uwielbienie płynie z serca.