Finansowe szafarstwo

Wszyscy chcą prosperować finansowo, ale czy wiesz, że twoja postawa jest tutaj kluczowa? To nie twoja praca, ani to, co odziedziczyłeś, ani nic innego. To twój sposób myślenia robi różnicę.

Jeśli chodzi o finanse i dobrobyt, musimy mieć postawę szafarza. Zgodnie ze słownikiem, słowo szafarz oznacza „ten, kto zarządza cudzym majątkiem, finansami lub innymi sprawami”. Jeśli przyjmiesz postawę, że wszystko, co masz i co wytwarzasz jest w rzeczywistości darem od Boga – że Bóg jest tym, który dał ci twoje zdrowie, twoje możliwości i twoje talenty – zamiast patrzeć na te rzeczy jak na swoje, będziesz miał mentalność zarządzania. To zmienia wszystko!

Posiadanie właściwej postawy uwalnia zaopatrzenie, które Bóg dał przez Jezusa. Pismo Święte (2 Kor 8:9) mówi nam, że Jezus stał się biedny, abyście przez Jego ubóstwo stali się bogaci. Nie chodzi tu tylko o to, by stać się bogatym emocjonalnie czy duchowo. To jest wliczone, ale chodzi także o stanie się bogatym finansowo.

Częścią ofiary pojednawczej Jezusa jest obdarzenie cię pomyślnością i zaspokojenie twoich fizycznych potrzeb. Jeśli nie prosperujesz, to mijasz się z częścią tego, co Jezus dla ciebie wykupił. Przyjmowanie nie odbywa się automatycznie. Musisz wierzyć i mieć właściwą postawę, aby uwolnić to zaopatrzenie.

Kiedy jesteś szafarzem, siejesz w Królestwo Boże w wierze. W 2 Liście do Koryntian 8:10-11, Paweł mówi do ludzi, którzy błagali go, aby pozwolił im stać się częścią daru finansowego. Nie mieli wiele, ale byli hojni i chcieli dać. Paweł mówi im, by się nie zatrzymywali i zrobili to, co mają w sercu. Mówię ci, jest wiele osób, które chcą być błogosławieństwem, ale boją się to zrobić. Wierzę, że Bóg rozumie, że samo dotarcie do miejsca, w którym ufasz Mu w finansach, jest trudne dla wielu ludzi, więc mówi, spróbuj tego, sprawdź i zobacz, czy to nie zadziała:

Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać.

Księga Malachiasza 3:10

Niektórzy z was mają serce, by być dawcami – by postawić na pierwszym miejscu Królestwo Boże – ale po prostu jeszcze nic z tym nie zrobiliście. Zachęcam was, abyście słuchali tego, co Bóg wam mówi, abyście zrobili i dawajcie w wierze.

W 2 Liście do Koryntian 8:12, Paweł mówi dalej:

Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma.

Ten werset odnosi się do postawy twojego serca. Najpierw musisz mieć chętny umysł, potem twoje dary są przyjmowane na podstawie postawy serca, która za nimi stoi. 1 List do Koryntian 13:3 potwierdza:

I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.

Postawa serca stojąca za twoim darem jest ważniejsza od samego daru. Niektórzy ludzie uważają, że to jest tak proste jak wrzucenie monety do automatu do gier – ciągniesz za rękojeść i Bóg wychodzi. Ludzie myślą, Boże, dałem Ci. Teraz musisz się odpłacić. Nie, to zależy od nastawienia twojego serca. Jeśli dajesz ze złą postawą, nawet po to, by nakarmić ubogich, zamiast być motywowanym właściwą postawą miłości, to nic nie zyskasz.

Ostatni wątek jaki chcę poruszyć pochodzi z 2 Listu do Koryntian 9:6.

Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.

Zadziwiające jest dla mnie to, jak wielu ludzi chce, aby Bóg zaopatrzył te ich wielkie potrzeby, a jednak sami dają tylko odrobinę. To przypomina rolnika, który chce mieć żniwo z setek hektarów pola, a mimo to zasiał tylko dwa lub trzy nasiona. Jesteś absolutnie szalony, jeśli myślisz, że będziesz żąć setki akrów, kiedy posadziłeś tylko kilka nasion. To nie działa w ten sposób. Są jednak ludzie, którzy wierzą Bogu w wielkie rzeczy, a dali bardzo niewiele.

Nie chodzi o danie konkretnej kwoty w dolarach. Twoje dawanie powinno być proporcjonalne do tego, co masz. Na przykład, jeśli masz dziesięć dolarów i dajesz pięć dolarów, to dałeś 50-cio procentowy dar. To jest ogromne w oczach Boga i to przyniesie wielki owoc. Musisz dawać hojnie, jeśli chcesz otrzymywać hojnie. Tak to po prostu działa.

Niektórzy ludzie mogą myśleć, że to manipulowanie Bogiem, ale tak nie jest. To po prostu podążanie za naturalnymi prawami, które stworzył Bóg. Jeśli będziesz siać skąpo, będziesz skąpo zbierać. Jeśli będziesz siać obficie, będziesz obficie zbierać. Bóg kocha radosnego dawcę. Masz dawać tak, jak postanowiłeś we własnym sercu.

Aby prosperować finansowo musisz mieć właściwą postawę. Oznacza to, że widzisz siebie jako zarządcę tego, co Bóg ci dał i dajesz hojnie w wierze i miłości.

Chcę, żeby każdemu z was dobrze się powodziło. Dlatego podkreśliłem, jak ważna jest postawa twojego serca. Jestem jednak w stanie poruszyć więcej tematów związanych z finansowym szafarstwem i bardziej szczegółowo omówić wiele praktycznych przykładów w moim pełnym nauczaniu, więc zachęcam cię do zapoznania się z nim. W tym miesiącu promujemy to niesamowite nauczanie pt.: „Finansowe szafarstwo”, które jest dostępne w naszym sklepie internetowym jako książka i audiobook, a już wkrótce będzie dostępne w języku polskim na naszej stronie internetowej www.awmpolska.com.

Aby złożyć zamówienie wejdź na www.zyciesozo.com/sklep i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kochamy cię,

Andrew & Jamie