Jedz swoje warzywa: nauczanie z księgi Przysłów

Księga Przysłów wyraźnie podkreśla wartość zasad, które możemy w niej znaleźć. Czytamy, że służy ona „do poznania mądrości i karności, do zrozumienia słów roztropnych; (3) do zdobycia pouczenia w mądrości” (Ks. Przysłów 1:2-3). Biblia mówi, że te słowa służą do „udzielenia prostym rozwagi, a młodemu – wiedzy i roztropności” (Ks. Przysłów 1:4).

Słowo „rozwaga” oznacza właściwy osąd lub zdrowy rozsądek. Nie jest jednak trudno zauważyć, że nasze społeczeństwo porzuciło zdrowy rozsądek, a Kościół, niestety, idzie w jego ślady. Ludzie zaniedbują uczenie się rzeczy takich jak Księga Przysłów, które mogą im pomóc i uczynić ich zdrowymi duchowo; czytają tylko te fragmenty Słowa, które poprawiają im samopoczucie. Wolą przejść prosto do deseru, omijając warzywa!

Amplified Biblie mówi, że słowo “prości” użyte w Księdze Przysłów 1:4 oznacza tych, „których łatwo zwieść, zmylić”. Jedyną bronią, jaką Szatan posiada przeciwko ludziom, jest zwiedzenie. Zyskuje dostęp do ludzi z powodu ich niewiedzy. W Księdze Ozeasza 4:6 Bóg powiedział, że Jego lud „ginie z braku poznania”.

Sam Jezus opisał jak ważne jest studiowanie Słowa Bożego, mówiąc: „(31) Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ew. Jana 8:31-32). Więc rozmyślanie nad tymi prawdami zachowa nas przed diabelskim zwiedzeniem. To nas uwolni!

Kolejną rzeczą, która przewija się przez kilka pierwszych wersów Księgi Przysłów jest to, że te przysłowia posłużą nam „do zrozumienia słów roztropnych” i „do zdobycia pouczenia w mądrości” (Ks. Przysłów 1:2-3). Bożą wolą jest, aby każdy z nas posiadał mądrość i zrozumienie. List do Efezjan 5:17 mówi: „nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana”. Nigdy nie jest tak, że Bóg nam nie daje – to my nie przyjmujemy. To dlatego Księga Przysłów kładzie duży nacisk na przyjmowanie tych rzeczy.

Jednym ze sposobów na przyjmowanie jest podążanie za tym, co powiedział Salomon w Księdze Przysłów 4:21 – „Niech (te słowa) nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca” (słowa w nawiasie dodane). Inaczej mówiąc, nie możemy wziąć i odstawić Boga i naszej relacji z Nim do kąta. On potrzebuje być w centrum. Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu Jego Słowa. Tutaj nie chodzi o nasze fizyczne oczy, ale raczej o to, że zawsze powinniśmy być skupieni na Słowie Bożym.
Księga Przysłów mówi nam nie tylko o tym, jaki jest cel studiowania Bożego Słowa, ale pokazuje, że słuchanie Słowa jest równie ważne.

Mądry posłucha i przybędzie mu wiedzy, a rozumny nabędzie rad.

Ks. Przysłów 1:5

Ten werset jasno mówi, że jeśli mądry człowiek usłyszy, to przybędzie mu wiedzy. Ta księga nie jest jedynie dla prostych oraz tych, którzy nie posiadają wiedzy, nie mają zrozumienia. Księga Przysłów jest dla wszystkich.

Księga Przysłów 4:20 mówi: „Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho”. Nie wystarczy codzienne czytanie rozdziału Biblii czy wersetu na dany
dzień. Czytanie Biblii jest ważne – nawet niezbędne – ale możemy wziąć ze Słowa jeszcze więcej poprzez słuchanie (List do Rzymian 10:17). Dlatego powinniśmy wziąć sobie za cel słuchanie dobrego nauczania o Słowie Bożym.

Słuchanie Bożego Słowa jest tak ważne, że nawet Biblia mówi, że to przedłuży nasze życie (Ks. Przysłów 4:10). To z tego powodu wiele moich nauczań, łącznie z tym, jest dostępnych na płytach CD oraz DVD, a większość z nich można za darmo pobrać z naszej strony internetowej (tylko w języku angielskim). Możesz słuchać tych nauczań cały czas i utwierdzić je w sobie.
Kiedy już postawisz Słowo Boże przed swoimi oczami i uszami, musisz je wypowiadać… Mówienie i używanie słów mądrze, to temat przewijający się przez całą Księgę Przysłów:

Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą.

Ks. Przysłów 15:2

Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha.

Ks. Przysłów 15:4

Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie.

Ks. Przysłów 15:7

Słowa, które wypowiadamy, są potężne. Ci, którzy są mądrzy, będą mądrze używać swoich słów, ale przykre jest to, że większość osób nie rozumie mocy, która kryje się w ich słowach. Mówią okropne rzeczy o sobie i innych, przez co są schwytani przez własne słowa. To nie jest oznaką mądrości.

„Zdrowy język jest drzewem życia” – te słowa oznaczają, że zdrowy język jest życiodajny. Jest źródłem wszystkiego. Nasze życie jest związane ze słowami, które mówimy. To, co mówimy jest tym, co dostajemy, tak mówi nam Biblia. Słowo „zdrowy” oznacza „lekarstwo”, „kuracja” lub „uwolnienie” (wg Konkordancji Stronga). Inaczej mówiąc, zdrowy język – to, co mówimy – jest tym, co nas uleczy. Nasze słowa mogą nas dosłownie uleczyć lub uczynić chorymi.

Słowo Boże jest lekarstwem dla całego naszego ciała (Ks. Przysłów 4:22). Gdybyśmy rozmyślali nad Słowem Bożym (Ks. Jozuego 1:8) nie pozwalając, aby oddaliło się od naszych oczu, i zachowalibyśmy je w głębi naszych serc, ono stałoby się dla nas życiem i zdrowiem. Słowo Boże działa! Ale musimy je przyjąć do naszego wnętrza, a później pozwolić, aby mogło ono z nas wypływać.

Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.

Ks. Przysłów 4:7

Wiem, że studiowanie tej księgi mądrości pomoże ci w potężny sposób. Bądź błogosławiony i przyjmij wszystko, co Pan ma dla ciebie, zagłębiając się w Piśmie Świętym razem ze mną.

Kochamy Was

Andrew & Jamie