Już to masz!

Niezależnie od tego o co wierzysz, mam dla Ciebie dobrą wiadomość: Już to masz! Już jesteś uzdrowiony, błogosławiony, zaopatrzony i uwolniony. Bóg zapewnił ci wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował.

Ale być może myślisz sobie: Cóż, nie wydaje mi się, żeby tak było! To dlatego, że patrzysz na rzeczy tylko w sposób naturalny.

Większość ludzi ogranicza to, co postrzega jako rzeczywistość, tylko do świata fizycznego: tego, co mogą zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i dotknąć. Ale istnieje cały świat duchowy. Jest on nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz ciebie. Składasz się nie tylko z ciała fizycznego i części mentalnej, emocjonalnej, ale także z części duchowej. I to właśnie ta duchowa część ma w sobie chwałę Boga. Jednak większość ludzi tego nie rozpoznaje. Dlatego kierują się tylko swoimi zmysłami.

Ludzie myślą, że jeśli czują się źle lub są zniechęceni, to tak po prostu jest. Ale prawda jest taka, że jeśli narodziłeś się na nowo, to zawsze masz w swoim duchu miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę, uprzejmość i wstrzemięźliwość (List do Galacjan 5:22-23).

W Liście do Efezjan Paweł modlił się tą modlitwą za wierzących w jego czasach i za tych, którzy będą ją czytać tysiące lat później:

Aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego; ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; i czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.
List do Efezjan 1:17-19 (podkreślenie moje)

Widzimy w tych wersetach, że Paweł modlił się o to, aby wierzący wiedzieli, co już mają w sferze duchowej.

W Ewangelii Jana 4:24 Jezus powiedział: „Bóg jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni Go czcić w duchu i w prawdzie”. Powiedział również w Ewangelii Jana 6:63: „Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które Ja wam mówię, są duchem i są życiem”.

Jedynym sposobem, aby zrozumieć, że masz już to, czego potrzebujesz – kiedy wszystko w fizycznym świecie mówi, że tego nie masz – jest rozpoznanie, że jeśli chodzi o rzeczywistość, to istnieje coś więcej niż tylko ta fizyczna sfera. Musisz zajrzeć do sfery duchowej, a droga do tego wiedzie przez Słowo Boże. Wiara w Słowo Boże jest pomostem pomiędzy sferą fizyczną a duchową. Wiara w Boga jest wiarą w Jego Słowo.

List do Hebrajczyków 11:1 mówi: „A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy”. Prawda jest taka, że wiara nie porusza Boga, ponieważ Bóg już poruszył się przez łaskę. Wszystko, co robi wiara, to sięga i zawłaszcza to, co Bóg już zapewnił. Nie chodzi o to, aby próbować nakłonić Boga do zrobienia czegoś. To kwestia wiary w to, co On już zrobił, wzięcia swojego autorytetu i nauczenia się, jak uwalniać to, co On zapewnił.

Kiedy zrozumiesz, że część Boga została już zrobiona, o wiele łatwiej jest przyjąć coś, co już jest twoje, niż próbować dostać coś, w co nie wierzysz, że masz. Wiara mówi: Jeśli On już to zapewnił, to jak mogę wątpić, że to dostanę?

Dobry tego przykład znajdujemy w 2 Księdze Królewskiej 6:15-17, gdzie Elizeusz modlił się, aby duchowe oczy jego sługi zostały otwarte. Jego sługa był przerażony, ponieważ armia syryjska otoczyła ich miasto. Elizeusz przekazywał plany bitewne króla Syrii królowi Izraela, więc król Syrii przybył po nich.

W wersecie 16 Elizeusz powiedział do swego sługi: „Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi”. Po ludzku, jeśli wszystko co uznajesz za prawdziwe, to tylko ten fizyczny, naturalny świat, wtedy powiedziałbyś, że Elizeusz kłamał. Elizeusz jednak modlił się: „PANIE, otwórz, proszę, jego oczy, aby widział. PAN otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył: oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza” (2 Księga Królewska 6:17). W sferze duchowej, dziesiątki tysięcy aniołów otaczały ich z każdej strony. I pomyśleć, że działo się to pod Starym Przymierzem.

List do Hebrajczyków 8:6 pokazuje, że to, co oni mieli, jest gorsze od tego, co my mamy teraz jako nowotestamentowi wierzący. Mamy lepsze przymierze, które jest ustanowione na lepszych obietnicach.

Bóg jest wspaniały, ale nie zawsze można Go zobaczyć w sferze fizycznej. Musisz mieć wiarę w Jego Słowo. Jest ono oknem, przez które widzisz, co się dzieje w sferze duchowej. Pokazuje ci również, co dzieje się wewnątrz ciebie jako narodzonego na nowo wierzącego – kim jesteś, co masz i co możesz zrobić w Chrystusie.

Wiara doprowadza cię do punktu, w którym możesz uwierzyć w obraz, jaki maluje o tobie Biblia. Jest to pozytywna odpowiedź na to, co Bóg już zapewnił z łaski. Wyciągnij więc rękę przez wiarę i weź to, co Bóg już dla ciebie zapewnił!

Te prawdy zawarte w przesłaniu Już to masz! zrewolucjonizowały moje życie! Odkąd ich nauczam, widziałem tak wiele cudów w życiu ludzi, którzy je zrozumieli i zastosowali. Mam to nauczanie w języku polskim w formie książki i audiobooka. To nauczanie może radykalnie zmienić twoje życie. Zmieni sposób, w jaki przyjmujesz od Boga. Możesz zamówić te produkty wchodząc na stronę awmpolska.com.

Kochamy Cię,
Andrew i Jamie