KSIĘGA PRZYSŁÓW: Ponadczasowa mądrość do błogosławionego życia

Drugi werset Księgi Przysłów wyraźnie wyjaśnia cel napisania tej księgi: „Do poznania mądrości i karności, do zrozumienia słów roztropnych” (Ks. Przysłów 1:2). Niestety, tej zasady, którą znajdujemy w Księdze Przysłów brakuje w naszej dzisiejszej kulturze. Już nie rozprawiamy się z problemami serca. Chodzi tylko o nasze emocje – o to jak się czujemy. Dla wielu z nas życie polega tylko na zarabianiu pieniędzy i troszczeniu się o samych siebie. Chcemy żyć prostym życiem i posiadać wszelkiego rodzaju luksusy, ale zaniedbujemy sprawy serca.

Są ludzie dzisiaj, którzy na poziomie serca są niemowlętami. Nigdy nie dorośli. Nie rozumieją istoty ochrony swoich serc. Biblia wyjaśnia, dlaczego powinniśmy zwracać szczególną uwagę na nasze serca.

Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie.

Ks. Przysłów 4:23

Byłem w miejscach, gdzie ludzie żyją w skrajnym ubóstwie, mimo to są szczęśliwsi i ich sprawy układają się lepiej niż ludziom, którzy są o wiele bogatsi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że postawa ich serca jest właściwa. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy są sławni, co sprawia, że niektórzy myślą, że czyni ich to szczęśliwymi, ale postawa ich serc jest niewłaściwa. Wiele gwiazd filmowych i sportowców zarabiających miliony dolarów oraz posiadających wiele uznania, są zwykle nieszczęśliwi, ponieważ postawa ich serc jest niewłaściwa.

Tacy ludzie nie przyjmują Bożych rzeczy. Żyją w jawnym buncie wobec wszystkich standardów, o których uczy Słowo Boże. Odrzucają Jego prawdy i załatwiają sprawy na własny sposób. Stali się bogami dla samych siebie. Są tak popularni i tak bogaci, że robią cokolwiek zechcą, a mimo to są nieszczęśliwi. Nie mogą utrzymać swoich małżeństw albo nie zawracają sobie głowy małżeństwem, ponieważ obawiają się zobowiązań. Mają dzieci ze związków pozamałżeńskich. Wielu z nich nadużywa narkotyków i niejednokrotnie umierają z przedawkowania. Mogli by tego uniknąć, gdyby pozwolili Bogu zająć się ich sercami. Serce jest ważniejsze niż model auta jaki się posiada, czy dom, w którym się mieszka – ważniejsze niż wszystkie te rzeczy. Musimy zwrócić szczególną uwagę na serce; stąd bierze się nasze życie.

Księga Przysłów mówi nam również, że „jak [człowiek] myśli w swym sercu, taki on jest”

(Ks. Przysłów 23:7, nawiasy dodane).

Ważne jest więc, by zobaczyć, że w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujemy, jest ona spowodowana tym jak myślimy w swoim sercach. Nie musimy myśleć: Chcę porażki. Oczywiście, że nie. Ale możemy myśleć w sposób, który powoduje, że identyfikujemy się z porażką i który sprawia, że czujemy się nieadekwatnie, aby ją przezwyciężyć; dlatego też pozwalamy, aby to się działo. Dzieje się to przez nasze myśli lub nasze myśli pozwoliły Szatanowi zadziałać w naszym życiu, ponieważ nie znamy naszej tożsamości i autorytetu w Chrystusie. Prawdą jest, że Bóg jest tym, który daje nam autorytet, aby przeciwstawić się diabłu i zwyciężyć go.

Dzisiaj większość ludzi wierzy, że nie mają kontroli nad tym jak myślą, czy jak się czują. Myślą w ten sposób, ponieważ doznali zranienia lub nagle zachorowali i przez to nie mogą kontrolować tego, jak się czują. Jeśli tak się sprawa ma, wtedy Jezus był niesprawiedliwy dając przykazanie: „Niech się nie trwoży wasze serce” (Ew. Jana 14:1). Noc przed ukrzyżowaniem Jezusa, Jego uczniowie, którzy kochali Go i oddali wszystko dla Niego, mieli zobaczyć Go odrzuconego i zabitego. Mimo to Jezus powiedział im, aby się nie trwożyli w swoich sercach. Chrześcijanie w dzisiejszych czasach mogliby powiedzieć: „To jest niedorzeczne. Nie możemy tego zrobić. Jesteśmy tylko ludźmi”. Ale właśnie to Jezus powiedział Swoim uczniom.

Wierzę, że serce jest połączeniem duszy i ducha. Pierwotnie Bóg stworzył fizyczne ciało Adama, ale nie był on żywy, dopóki Bóg nie tchnął w niego życia (Ks. Rodzaju 2:7). Wtedy Bóg udzielił Swojego Ducha człowiekowi i stał się on żyjącą duszą. Adam otrzymał żywego ducha Bożego a jego dusza powstała jako bufor pomiędzy duchem a ciałem. Dusza i duch tworzą razem najskrytszą część człowieka. Ukazane to jest w Biblii The Message w fragmencie z Księgi Przypowieści 4:23 – „Czujnie strzeż swojego serca; tam zaczyna się życie”. Biblia The Living Bible mówi: „Ponad wszystko, strzeż swoich uczuć. One wpływają na wszystko inne w twoim życiu”.

Ponieważ w twoim sercu rozpoczyna się życie i ono oddziałuje na wszystko w twoim życiu, nie powinieneś pozwolić, aby twoje serce się trwożyło (Ew. Jana 14:1). Narodzony na nowo duch ma umysł Chrystusa (1 List do Koryntian 2:16) i wie wszystko (I List Jana 2:20). Zwycięstwo w życiu chrześcijan przychodzi, kiedy wierzymy całym naszym sercem.

Jako chrześcijanie wiemy, że nasz narodzony na nowo duch zawsze wierzy, dlatego musimy umieścić naszą duszę, umysł i emocje w zgodzie z naszym duchem.

Mam tu niewiele miejsca, aby mówić z Księgi Przypowieści. Moje najnowsze nauczanie pt.: „Przypowieści: Ponadczasowa mądrość do błogosławionego życia”, to dogłębne studium werset po wersecie wszystkich trzydziestu jeden rozdziałów! Porusza ono takie tematy jak charakter, biznes, dobrobyt, wychowanie dzieci czy polityka. Da ci ono praktyczne odpowiedzi, które będą pomocne w codziennym życiu. Książka w twardej oprawie ma ponad 800 stron i zawiera notatki z Living Commentary. Książa jest jedną z dwóch części pakietu Przypowieści, który złożyliśmy razem. Z Gift Box Package, możesz zanurzyć się w Księgę Przypowieści razem ze mną. Będę nauczał w tym temacie przez cały rok w programie Prawda Ewangelii. Jeśli chciałbyś zapoznać się z nauczaniem z wyprzedzeniem, Complete Proverbs Package zawiera też nauczania na CD i DVD. Możesz otrzymać jeden z tych zestawów już dzisiaj. Wiem, że będziesz błogosławiony.

Kochamy Cię

Andrew & Jamie