Duch doskonałości

 Jestem przekonany, że każdy, włącznie z tobą, chciałby zostać wypromowany. Czy to w pracy, czy wśród znajomych, czy w swoim kościele, bez względu na to w jakiej jesteś sytuacji, chciałbyś uznania, awansu i prawdopodobnie większego wpływu. Niestety, bardzo niewielu ludzi zgodziłoby się zrobić to, co zrobił Daniel i jego trzej Hebrajscy przyjaciele, aby mieć takiego samego ducha doskonałości, jakiego oni mieli. A jeszcze mniej ludzi jest oddanych temu, żeby być po prostu wiernymi Bogu. To nie Bóg określa, czy masz ducha doskonałości, czy nie – ty to określasz. Fraza „duch doskonałości” została użyta tylko w Księdze Daniela, ale tak naprawdę Biblia określa tym mianem wierność. Bóg promuje i nagradza wierność oraz ludzi o wiernym sercu. Tak więc według Bożego Słowa kluczem do otrzymania awansu, promocji, jest duch doskonałości. Oto przykład w działaniu:

(5) Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi; (6) Nie służąc dla oka, jak [ci], którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca; (7) Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom; (8) Wiedząc, że każdy, kto uczyni [coś] dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny. List do Efezjan 6:5-8

Prawdopodobnie większość ludzi czytających ten artykuł nie jest sługami, niewolnikami lub panami posiadającymi sługi, ale można to odnieść także do pracodawcy, do pracownika lub do kogoś, kto znajduje się pod czyimś autorytetem. Pismo Święte mówi, że mamy służyć tym, którzy są nad nami – innymi słowy, chrześcijanie powinni patrzeć na swoja pracę jak na służenie Chrystusowi, a nie ludziom. Jedną z kwestii dotyczących ducha doskonałości jest to, że zamiast widzieć swoje źródło w ludziach, musisz patrzeć na Boga jak na swoje źródło. Ten sam fragment mówi o tym, że każda taka osoba „otrzyma od Pana”. To znaczy, że Bóg odda ci to, co dla Niego zrobiłeś.

Jeśli nie jesteś promowany, jeśli cały czas jesteś pomijany, jeśli wygląda na to, że wszyscy idą wyżej, ale ty pozostajesz w tym samym miejscu, to całkiem możliwe, że nie posiadasz ducha doskonałości. Może pozwoliłeś, aby zdominowała cię zła postawa, zniechęcenie, obawy, stres. Musisz jednak wiedzieć, że twoja postawa określa twoje wzniesienie. Nie możesz wznieść się wyżej od obrazu, jaki posiadasz w swoim wnętrzu, wyżej od swojego sposobu myślenia. Nie możesz kontrolować innych osób lub okoliczności, ale możesz kontrolować swoją postawę. W Ewangelii Mateusza 25:23 czytamy, że aby można było ci powierzyć większe rzeczy, musisz być wierny w tym, co jest małe. To dotyczy wierności w kontrolowaniu swoich myśli i sekretnych zamiarów serca. Tak samo, jak Daniel, możesz wybrać, że chcesz mieć ducha doskonałości. Jeśli to zrobisz, to mogę ci obiecać, że będziesz wypromowany – nie tylko w swoim miejscu pracy, ale także w swojej rodzinie, pośród przyjaciół czy w swoim sąsiedztwie.

Życie w doskonałości sprawi, że będziesz prosperował i sprowadzi ono Bożą przychylność na twoje życie.
Bóg szuka ludzi, których może wypromować – włącznie z tobą!

Błogosławimy cię,
Andrew i Jamie Wommack