Więcej łaski, więcej przychylności

Uwalnianie niewykorzystanej siły pokory w twoim życiu.

Łaska Boża jest niesamowita! Jest wszystkim, czym Bóg jest i co Bóg ma, i co jest dla nas dostępne na niezasłużonych, niezapracowanych zasadach. Bez Bożej łaski bylibyśmy bez nadziei. Bóg obdarzył swoją łaską każdego człowieka (List do Tytusa 2:11), ale musisz ją przyjąć, pokładając wiarę w łasce Boga (List do Efezjan 2:8).

Ale czy wiesz, że możesz mieć więcej łaski? Tak, to prawda. W Liście Jakuba 4:6 jest napisane: 

 Ale on daje więcej łaski. 

Jeśli możesz mieć więcej łaski, to możesz mieć jej mniej. W rzeczywistości, kiedy rodzisz się na nowo, otrzymujesz całą łaskę Bożą, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebował, ale możesz mieć więcej łaski działającej w twoim życiu i podobnie, możesz mieć mniej łaski działającej w twoim życiu. 

Jak to zrobić? Jakub napisał dalej w rozdziale 4:6: 

 Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. 

Zatem kluczem do chodzenia w większej łasce jest pokora. 

Wiem, że pokora nie jest ulubionym tematem większości ludzi. Wynika to z tego, że większość ludzi uważa, iż pokora to słabość, niska samoocena i nieśmiałość. Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na tej planecie (Ks. Liczb 12:3) i spójrz, co Pan przez niego uczynił. Również Jezus powiedział, że jest On „cichy i pokorny w sercu” (Mt 11:29). Istnieje bezpośredni związek pomiędzy pokorą a tym, jak wiele Bożej łaski płynie przez nas. 

Piotr powiedział praktycznie to samo o pokorze, co Jakub. W 1 Liście Piotra 5:5, czytamy:

 Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

Ten werset jest często brany pojedynczo, co nie jest złe, ale jest niekompletny. Piotr powiedział dalej w 1 Liście Piotra 5:6-7, 

 Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was.

Piotr nie zmienił tematu. Nadal mówi o pokorze w wersecie 7, kiedy mówił o rzucaniu swojej troski na Jezusa. Jest to jedna z charakterystycznych cech pokoryTo życie wolne od trosk. Osoba, która jest pełna troski, nie ufa Panu. Może być zdesperowana i szczera wołając do Boga o pomoc, ale nie wierzy, że On zaspokoi jej potrzebę. Tu jest różnica. 

Pamiętam czas w początkach naszej służby, kiedy byliśmy w poważnych kłopotach finansowych. Nasze wydatki przekraczały nasze dochody. Ciągle się o to modliłem i starałem się wierzyć Panu, aby zaspokoił nasze potrzeby, ale byłem zatroskany. 

Wtedy miałem sen, w którym ukazał mi się Pan i zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze. Obudziłem się i byłem zupełnie inny. Nic się nie zmieniło w naszej sytuacji finansowej, ale cała moja troska zniknęła, ponieważ uwierzyłem w to, co Pan mi powiedział.

Jeśli nadal jesteś obciążony i pełen trosk o swoją sytuację, to nie jesteś całkowicie w wierze. Może nie opisujesz tego jako pychy, ale to właśnie pycha. Pycha to nie tylko arogancja. To poleganie bardziej na sobie niż na Bogu. To branie na siebie odpowiedzialności i ciężaru za rozwiązanie problemu, zamiast zrzucanie całej swojej troski na Pana. 

Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, Królestwo Boże działa inaczej niż ten światowy system. Jest ono rządzone innymi prawami i innymi zasadami, a jego rezultaty są inne. Droga w górę w Królestwie Bożym prowadzi w dół.

Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 14:11, 

 Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

Paweł powiedział nam w Liście do Filipian 2:5-8: 

 Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 

Jeśli Jezus, który był Bogiem Wszechmogącym (1 Tm 3:16), uniżył samego siebie, to jak ktokolwiek z nas może zrobić mniej? A kiedy my się uniżamy, Bóg nas wywyższa (1P 5:6 i Flp 2:9-11). W byciu wypromowanym nie ma nic złego. Musimy tylko pozwolić Bogu na to, by to On dokonał wypromowania zamiast brać tę troskę na siebie. 

Pokora pozwala nam przyjąć łaskę od Boga. Świat tego nie rozumie i w dużym stopniu Kościół również tego nie pojmuje. Chce działać w łasce i doświadczyć łaski, zdolności i namaszczenia Bożego, ale nie rozumie, że do przyjęcia tych rzeczy potrzebna jest pokora. 

Niestety, wielu chrześcijan nadal działa w światowym systemie pychy i niezależności. Jako wierzący, nie jesteśmy już z tego świata; jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie (2 Kor 5:17). Nie powinniśmy żyć tak jak świat. Nie powinniśmy nawet myśleć tak jak inni ludzie. Musimy odłączyć się od wpływów tego świata, abyśmy mogli funkcjonować w Królestwie Bożym. Uczenie się działania w ramach duchowych praw pozwala nam doświadczać więcej Jego Królestwa. Próba życia poza duchowym prawem pokory doprowadzi nas tylko do frustracji. Jeśli czujesz, że utknąłeś lub wszystko w życiu się rozpada, być może nie współpracujesz z Bożymi prawami. Może nie chodzisz w pokorze.

Księga Przysłów 15:33 mówi: “Bojaźń PANA jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę”. W Bożym Królestwie łaska i chwała (w KJV honor, cześć) nie funkcjonują poza pokorą. 

Jeśli chcesz w swoim życiu doświadczać więcej Bożej dobroci, zachęcam cię, abyś zdobył nauczanie i książkę „Więcej łaski, więcej przychylności”. Uwzględnia ono wszystko, co tu powiedziałem i jeszcze więcej. Naprawdę wierzę, że to, czym się dzielę w tym nauczaniu pokaże ci, że pokora jest Bożą drogą do większej łaski i przychylności. Wiem, że będzie to dla ciebie błogosławieństwem. 

Kochamy Cię,
Andrew & Jamie