Nowy Ty i Duch Święty

Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, jedna trzecia twojego zbawienia jest ukończona. To jest skończone dzieło. Twój duch jest zapieczętowany (List do Efezjan 1:13) i doskonały na zawsze (List do Hebrajczyków 10:14). To jesteś nowy ty tam wewnątrz. Ale w byciu chrześcijaninem chodzi o coś więcej niż tylko przebaczenie grzechów i posiadanie biletu do nieba. Jeśli zamierzasz doświadczyć życia w taki sposób, jak Bóg to zamierzył, to potrzebujesz chrztu w Duchu Świętym. Wiem, że niektórzy ludzie mają z tym problem.

„Chcesz powiedzieć, że nie mam Ducha Świętego chociaż jestem narodzony na nowo?”

Nie, nie o tym mówię.

„W takim razie, jeśli otrzymałem Ducha Świętego, kiedy zostałem zbawiony, to jest to pełnia Ducha Świętego jakiej potrzebuję!”

Nie, to jest tylko część. Tak, otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy zostałeś zbawiony, ale jest też inne, oddzielne doświadczenie po tym, jak narodziłeś się na nowo. Tutaj musisz pozwolić Biblii wejść w drogę temu w co wierzysz. Religia naucza, że chrzest w Duchu Świętym i dary Ducha przeminęły z apostołami. To nie jest prawda. Apostoł Piotr mówiąc o chrzcie w Duchu Świętym, powiedział:

Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
Dzieje Apostolskie 2:39

To obejmuje ciebie i mnie.

Wiesz, Pismo mówi o tym, że wierzący otrzymają moc po tym, jak Duch Święty zstąpi na nich (Dzieje Apostolskie 1:8). Znam wielu chrześcijan, którzy są zbawieni, ale bezsilni i właśnie to oddzielne doświadczenie Ducha Świętego czyni różnicę. Zanim miałem chrzest w Duchu Świętym, atakowałem piekło pistoletem na wodę. Po tym jak otrzymałem Ducha Świętego, człowieku, to było jak trzymanie węża strażackiego!

Mówię ci, nigdy byś o mnie nie usłyszał, gdyby nie moc Ducha Świętego w moim życiu. Kiedy stawałem w obliczu problemów w moim życiu lub w służbie to Duch Święty, a konkretnie modlitwa językami, przechyliły szalę na moją korzyść. To działo się tyle razy, że straciłem rachubę.

Spójrzmy na fragmenty Pisma, aby to zweryfikować:

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
Dzieje Apostolskie 19:1-6

Tutaj jest doskonały przykład tego o czym mówię. Paweł zapytał wierzących czy otrzymali Ducha Świętego. To byłoby głupie pytanie do ludzi, którzy nie mogli otrzymać więcej Ducha Świętego niż mieli do tej pory. Widzisz to?

To jest bardzo ważnego dlatego, że wielu chrześcijan podkreśla pierwsze doświadczenie – narodzenie na nowo, mówiąc: „Musimy przyprowadzić ludzi do zbawienia”. Zgadzam się z tym! Musimy tak robić! Ale następnie ci sami ludzie przykładają mniejszą wagę do wszystkiego, co dotyczy Ducha Świętego. Nie zdają sobie sprawy z tego jak fundamentalne to jest dla chrześcijańskiego życia. Uznają to tylko za opcję. To spojrzenie jest zupełnie przeciwne temu, co widzimy w Piśmie. Zanim Jezus posłał Swoich uczniów do służby, nakazał im, aby czekali aż moc Ducha Świętego przyjdzie do ich życia (Ewangelia Łukasza 24:49
i Dzieje Apostolskie 1:4). Zdaniem Jezusa, posiadanie tej mocy nie było opcjonalne. Mówiąc z doświadczenia, życie jest lepsze z Duchem Świętym.

Niektórzy ludzie będą się sprzeczać, że oni otrzymali to, kiedy zostali zbawieni. Prawdą jest, że możesz otrzymać pierwsze i drugie dzieło Ducha Świętego w tym samym czasie (zobacz Dzieje Apostolskie 10:44-46), ale nie są to te same doświadczenia. W Ewangelii Jana 20:22, zaraz po tym jak Jezus powstał z martwych, On tchnął na Swoich uczniów i powiedział: „Weźcie Ducha Świętego”. To jest moment, kiedy narodzili się na nowo. Ale w Dziejach Apostolskich 2 zostają napełnieni:

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dzieje Apostolskie 2:1-4

Gdybyśmy mogli przyprowadzić ludzi nie tylko do zbawienia, ale także do wypełnienia Duchem Świętym, diabeł miałby kłopoty! Dlatego właśnie na wielu moich spotkaniach kładę nacisk na chrzest w Duchu Świętym. To bardzo ważne, żebyśmy mieli ten dar i zaczęli mówić językami.

Nie mam tutaj miejsca, aby wyjaśnić wszystkie korzyści wynikające z mówienia językami, ale w moim nauczaniu Nowy Ty i Duch Święty, rozwijam szczegółowo ten temat i wiele innych fundamentalnych prawd. Jeśli na początku pomysł mówienia językami zgasił cię, nie martw się. To nie jest coś, co musisz robić; to jest coś co chcesz robić! Twoja relacja z Bogiem gwałtownie wzrośnie, przyjdzie objawienie Słowa Bożego i twoje życie zmieni się na lepsze.

Zamów książkę Nowy ty i Duch Święty już dzisiaj. Aby zamówić wejdź na stronę awmpolska.com lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem (42) 280 78 67 (dostępna od wtroku do czwartu w godz. 10:00 – 17:00).

Kochamy cię!

Andrew & Jamie