Zrozumieć uzdrawiającą moc Boga

Każdy z nas musi zrozumieć uzdrawiającą moc Boga. Żyjemy w czasach, w których człowiek upolitycznił medycynę. Nie możesz polegać na niczym innym, jak tylko na Jezusie, i musisz nauczyć się, jak przyjmować uzdrowienie bezpośrednio od Boga.

Nie twierdzę, że jestem w tej kwestii idealnym przykładem, ale od kilkudziesięciu lat nie byłem chory. Odmawiam współpracy z chorobą i schorzeniami. Widziałem, jak mój syn został wskrzeszony z martwych; widziałem, jak otwierają się ślepe oczy, głuche uszy i wiele innych uzdrowień. Wierzę, że to, czego Bóg mnie nauczył, zadziała również w twoim przypadku.

Jeśli chodzi o zdrowie, jednym z największych błędnych przekonań jest to, że Bóg zrzuca na nas choroby, aby nas ukarać lub czegoś nauczyć. Wychowałem się w denominacji, która nauczała, że Bóg wykorzystuje chorobę, aby nas ukorzyć, złamać lub wymierzyć karę jako sąd. Uczono mnie, że choroba jest czymś pozytywnym. Dziś nie zgadzam się z tym w stu procentach.

Prawda jest taka, że choroba pochodzi od diabła. Choroba nie pochodzi od Boga. I jeśli kiedykolwiek zawahasz się w tej kwestii, nie doczekasz się uzdrowienia.

Jezus jest wyraźnym obrazem Ojca (List do Hebrajczyków 1:3). Mówi, że cokolwiek czyni Ojciec, to Ja czynię (Ewangelia Jana 5:19). Jezus nigdy nie uczynił nikogo chorym. Nigdy nikomu nie powiedział: „Będziesz jeszcze trochę chory, bo jeszcze nie nauczyłeś się lekcji”. Nigdy nie ukarał nikogo chorobą. W Dziejach Apostolskich 10:38 czytamy:

Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.

Nie zaprzeczam, że w Starym Testamencie są przykłady, kiedy Bóg nakładał na ludzi choroby, ale zawsze była to kara. Nigdy nie było to błogosławieństwo. A my nie jesteśmy już pod Starym Przymierzem. List do Galacjan 3:13 mówi nam: „Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa”. W Nowym Przymierzu Bóg nie karze żadnego ze swoich dzieci chorobą.

Niektórzy z was nie mają żadnej pewności, że Bóg ich uzdrowi, ponieważ uważają, że na to nie zasługują, albo że powinni się czegoś nauczyć, a może to jest kara od Boga. Te myśli będą cię powstrzymywać przed agresywnym wyciągnięciem ręki i przyjęciem uzdrowienia. Musisz to pokonać. Musisz wiedzieć, że uzdrowienie jest częścią odkupienia dokonanego przez Pana Jezusa. Czy wiesz, że greckie słowo sozo występuje ponad sto razy w Nowym Testamencie i obejmuje wszystko, co Jezus dla nas uczynił? Odnosi się ono do przebaczenia naszych grzechów, a także do uzdrowienia, uwolnienia i dobrobytu.

1 List Piotra 2:24 mówi nam:

On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

Zauważmy, że ten jeden fragment łączy w sobie odpuszczenie naszych grzechów i uzdrowienie naszego ciała. Bóg nie chce, abyś żył w chorobie, tak jak nie chce, abyś żył w grzechu (List do Kolosan 2:6). W ten sam sposób przebaczył ci grzech i uzdrowił cię z choroby: przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Uzdrowienie jest częścią odkupienia dokonanego przez Jezusa. Błędem jest dzielenie na części tego, co uczynił Bóg. Gdyby ktoś przyniósł mi paczkę z prezentami, a ja spojrzałbym na nią i powiedział: „Wezmę tylko jeden prezent, ale całą resztę, dziękuję, ale nie, dziękuję” – nie pobłogosławiłoby to osoby, która mi je dała. Jezus umarł, aby zapewnić nie tylko przebaczenie za nasze grzechy, ale także uzdrowienie naszych ciał, dobrobyt, uwolnienie, radość, pokój, wizję, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.

Ale współczesny Kościół, z jakiegoś powodu, w zasadzie powiedział: „Powinniśmy przyjąć tylko przebaczenie grzechów, a dopiero kiedy znajdziemy się w niebie, doświadczymy pełnego uzdrowienia, radości i pokoju, ale teraz możemy oczekiwać tylko tego, że zostaniemy zbawieni i utkniemy. Trzymamy się tylko do czasu, aż dotrzemy do nieba”. Jezus powiedział nam w Ewangelii Mateusza 6:10, abyśmy się modlili: „Niech się dzieje Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie”. Jezus powiedział nam, abyśmy modlili się o to, aby wola Boża wypełniała się tu, na ziemi, tak jak w niebie. Czy w niebie będą choroby? Nie. Powinniśmy oczekiwać, że już teraz będziemy chodzić w uzdrowieniu.

Nie potępiam nikogo, kto jest chory, tak samo jak nie potępiam nikogo, kto żyje w grzechu. Mówię jednak, że choroba nie jest wolą Bożą dla ciebie. I kocham ludzi na tyle, aby powiedzieć im, że powinni uczynić Jezusa swoim Panem (Ewangelia Jana 3:3). Kocham cię na tyle, aby powiedzieć ci, że Bóg nie chce, abyś był chory. Nie taka jest Boża wola względem ciebie. Jezus zapłacił za twoje fizyczne uzdrowienie tak samo, jak za przebaczenie twoich grzechów.

Świadomość, że wolą Boga jest, abyś wyzdrowiał, jest absolutnie kluczowa, ale to dopiero początek zrozumienia uzdrowienia. Zachęcam cię, abyś dowiedział się więcej o duchowych prawach Boga dotyczących uzdrowienia, w tym o prawach wiary i o tym, jak Boża moc płynie do ciebie. Wyjaśniam to wszystko w moim nauczaniu Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jest ono dostępne w języku polskim jako broszura, oraz książka. Aby ją zamówić wejdź na stronę awmpolska.com, zakładka “sklep” lub zadzwoń do nas po numer telefonu 42 280 78 67.

 A dla jeszcze większej zachęty zobacz nauczania wideo pod tym samym tytułem na naszej stronie awmpolska.com. Znajdziesz tam cudowne historie uzdrowienia tych, którzy sami tego doświadczyli. Prawdopodobnie usłyszysz historie, które będą bardzo podobne do twojej. Nie spędzaj kolejnego dnia bez poznania prawdy o uzdrowieniu!


Kochamy cię

Andrew i Jamie