Stary człowiek umarł

Co miał na myśli apostoł Paweł, gdy pisał o tym, że nasz „stary człowiek” został ukrzyżowany i umarł? I jaki wpływ mają te słowa na dzisiejszego chrześcijanina?

Jest wielu ludzi, którzy mówią o tym, że ich stary człowiek jest martwy, tylko po to, by powiedzieć, że zmartwychwstaje każdego ranka. Dzieje się tak dlatego, że wciąż utożsamiają się z upadłą, grzeszną naturą. Jest to szkodliwe dla chrześcijańskiego rozwoju.

Księga Przysłów 23:7 mówi: „Jak myśli w sercu swoim, takim jest”. Jeśli myślisz, że nadal jesteś martwy w grzechach i występkach, a jednocześnie masz nową naturę, to jesteś schizofrenikiem. To tylko kwestia czasu, aż ta stara natura ponownie cię zdominuje, ponieważ myślisz, że taki właśnie jesteś.

Nie dotyczy to jednak narodzonego na nowo dziecka Bożego. Nie masz części siebie, która byłaby oddzielona od Boga. Jeśli narodziłeś się na nowo, twoja natura została zmieniona! Jedyną rzeczą, która zmusza cię do życia w sposób, w jaki żyłeś przed narodzeniem się na nowo, jest fakt, że nie odnowiłeś swojego umysłu.

Od razu zaznaczę, że zrozumienie tego będzie wymagało od ciebie pewnego zastanowienia i wysiłku. Być może nie chciałeś tego usłyszeć, ale wierzę, że czytasz to, ponieważ szukasz czegoś więcej niż tylko dobrego samopoczucia. Podczas gdy niektórzy dążą do emocjonalnych wzlotów i chodzą od konferencji do konferencji i od nabożeństwa do nabożeństwa, zrozumienie tej prawdy będzie trwać długo po tym, jak emocje opadną. Będzie kotwicą dla twojej duszy i da ci stabilność, w której niewielu chrześcijan dzisiaj funkcjonuje.

Kiedy po raz pierwszy zacząłem usługiwać, miałem okazję spędzić czas usługując w lokalnych więzieniach. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z więźniów, mówiąc: „Gdybym miał moc, by cię uwolnić, po prostu otworzyłbym drzwi i powiedział: „Jesteś wolny!”, byłbyś uwolniony. Ale to nie znaczy, że będziesz wolny. Musisz uwierzyć, że jesteś wolny, a następnie zacząć działać, wstając z pryczy i wychodząc przez drzwi”.

(Proklamacja Emancypacji Abrahama Lincolna z 1863 roku uwolniła niewolników, ale wielu z nich dowiedziało się o swojej wolności dopiero 19 czerwca 1865 roku, znanego jako Juneteenth).

Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Abraham Lincoln ogłosił emancypację niewolników w 1863 roku. Stany Konfederacji nie sądziły, że dotyczy to ich samych, więc nawet nie poinformowały swoich niewolników o Proklamacji Emancypacji. Następnie, 19 czerwca 1865 roku, niektórzy niewolnicy z Teksasu usłyszeli od żołnierzy Unii, że zostali uwolnieni ponad dwa lata wcześniej. Wyobraź sobie, jak musieli się czuć, słysząc, że byli wolni przez cały czas, ale po prostu o tym nie wiedzieli.

Tę samą koncepcję można zastosować do nas. Jezus całkowicie nas uwolnił. Kiedy narodziliśmy się na nowo, stary człowiek umarł wraz z Chrystusem. Narodzeni na nowo wierzący nie mają grzesznej natury (Rz 6:7). Zostaliśmy uwolnieni! Ale jeśli w jakiś sposób nadal wierzysz, że z natury jesteś grzesznikiem, to nadal pozwalasz, by ta grzeszna natura miała na ciebie wpływ.

To właśnie dlatego, że stary człowiek osoby wierzącej jest martwy, Paweł może udzielić napomnienia w Liście do Rzymian 6:12 – „Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach”. Słowo zatem odnosi się do poprzednich rzeczy, które zostały powiedziane, a mianowicie, że twój stary człowiek jest martwy. A ponieważ nie jesteś już zniewolony przez starego człowieka, możesz czynić to, o czym mówi List do Rzymian 6:13.

I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.

Jest to niesamowita prawda, która jest sprzeczna z większością religijnego nauczania, ale to nie czyni jej błędną. Musisz tylko odnowić swój umysł na Słowo Boże. Częścią odnowienia umysłu jest uznanie siebie za martwego w taki sam sposób, w jaki Chrystus umarł dla grzechu.

Jezus umarł dla grzechu tylko raz i ty umierasz dla starej natury grzechu tylko raz. Biblia mówi, że twój stary człowiek jest martwy, co oznacza, że nie może zmartwychwstać każdego ranka. Gdybyś naprawdę zrozumiał, że życie w grzechu nie leży już w twojej naturze, byłbyś wolny od grzechu.

Pierwszy List Piotra 5:8 mówi, że szatan krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Nie może pożreć byle kogo. Musisz z nim współpracować poprzez niewiarę – poprzez grzech – aby umożliwić mu wtargnięcie do twojego życia.

Spójrzmy na List do Rzymian 6:17, gdzie jest napisane: „Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście”. Słowo słudzy zostało tutaj przetłumaczone z greckiego słowa doulos, które oznacza „niewolnik” (Konkordancja Stronga).

Zanim narodziłeś się na nowo, byłeś niewolnikiem grzechu i nie mogłeś konsekwentnie działać wbrew niemu. Mogłeś zrobić kilka dobrych rzeczy, ale konsekwentnie żyłeś jako grzesznik, ponieważ taka była twoja natura. Byłeś zniewolony przez grzech. Teraz jednak zostałeś od tego uwolniony!

W chwili, gdy przyjmujesz Jezusa i wierzysz w to, co On uczynił, twój stary człowiek umiera, a Bóg czyni cię zupełnie nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Pierwszy List Jana 4:17 mówi, że jesteś identyczny z Jezusem:

W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

Ponieważ Bóg jest Duchem, patrzy na ciebie w duchu. Kiedy rodzisz się na nowo, widzi cię jako sprawiedliwego, świętego i czystego. Twoje czyny nigdy nie będą tak doskonałe, jak czyny Jezusa, gdy chodził po tej ziemi. Twoje myśli nigdy nie będą tak czyste i doskonałe, jak myśli Jezusa. Ale w swoim duchu jesteś teraz identyczny z Jezusem. To niesamowite!

Większość ludzi nie ma takiego sposobu myślenia. Jednak prawda jest taka, że kiedy rodzisz się na nowo, Bóg umieszcza swoją naturę w twoim wnętrzu. Stajesz się poślubiony – lub zniewolony – tej naturze. Gdybyś tylko odnowił swój umysł i zmienił programowanie starego człowieka, ta nowa natura, która została ci dana, zmusiłaby cię do prowadzenia świętego życia w taki sam sposób, w jaki twoja stara grzeszna natura zmuszała cię do prowadzenia grzesznego życia.

To naprawdę proste, ale dokładnie tak mówi Biblia. Są to jedne z najbardziej fundamentalnych i wyzwalających rzeczy, jakich kiedykolwiek można się nauczyć.

Dopiero co zarysowałem powierzchnię tego tematu. Wierzę, że to nauczanie całkowicie odmieni twoje życie i pokaże ci, jak chodzić w wolności, za którą umarł Jezus Chrystus. Zachęcam do zapoznania się z pełnym nauczaniem zatytułowanym The Old Man is Dead/Stary człowiek umarł. Oferuję bezpłatną broszurę, a cała seria jest również dostępna w formatach CD, DVD i USB.

Aby złożyć zamówienie, wejdź na stronę awmi.net/OldMan, zadzwoń na naszą infolinię pod numer 719-635-1111 lub wypełnij i odeślij załączony formularz.

Kochamy Cię,
Andrew & Jamie