Wielkie Przebudzenie

Ostatnio Bóg uczynił dla mnie coś szczególnego, czym chciałbym się z tobą podzielić. Przemówił do mnie 5 marca 2021 roku i powiedział kilka rzeczy, które radykalnie zmieniły moje nastawienie.

Byłem w Oklahoma City na konferencji “The Encounter”, zorganizowanej przez moją siostrzenicę i siostrzeńca. Chwaliłem Boga i dziękowałem Mu za zachętę, że widzę, jak młode pokolenie podejmuje sztandar głoszenia Ewangelii. I kiedy uwielbiałem, Pan przemówił do mnie. Powiedział, że niektórzy z młodych ludzi obecnych w audytorium będą pewnego dnia w przyszłości opowiadać młodym ludziom z tamtego pokolenia o tym, jak to było żyć w czasie Trzeciego Wielkiego Przebudzenia w Ameryce.

To jest terminologia, której normalnie bym nie użył. Mógłbym użyć terminu „ożywienie” lub „poruszenie Boże”. To są terminy, z którymi jestem bardziej zaznajomiony.

Pierwsze Wielkie Przebudzenie miało miejsce w 1700 roku i to właśnie ono spowodowało powstanie USA. Drugie Wielkie Przebudzenie miało miejsce na początku XIX wieku i doprowadziło do założenia wielu towarzystw misyjnych w całych Stanach Zjednoczonych. Ale Pan przemówił do mnie o Trzecim Wielkim Przebudzeniu.

Jeśli chodzi o przebudzenie, to ten fragment z Pisma Świętego jest ci zapewne znany:

I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.

2 Księga Kronik 7:14

Modliłem się tym wersetem tak wiele razy. Problem z nim jest jednak taki, że jest tam napisane „jeśli Mój lud”, a nie „jeśli ktoś z Mojego ludu”. To nie jest coś, co może zrobić tylko jedna osoba. Tu jest mowa o ciele Chrystusa. Musimy się uniżyć, musimy się modlić i musimy szukać Bożego oblicza. I chociaż na poziomie osobistym uniżyłem się, modliłem się, szukałem Jego oblicza, odwróciłem się od moich złych dróg i dzieliłem się Ewangelią z milionami ludzi, to nie miałem żadnej pewności, że na poziomie narodowym czy międzynarodowym te warunki zostały spełnione.

Wierzę, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym w naszym narodzie, ale to nie ogranicza się tylko do Stanów Zjednoczonych. Wierzę, że odnosi się to do ludzi we wszystkich narodach. Bóg obiecał, że uzdrowi naszą ziemię i przebaczy nam nasze grzechy, ale najpierw musimy Mu odpowiedzieć, jak mówi 2 Księga Kronik 7:14.

Tak więc, kiedy Pan powiedział, że w tym audytorium są ludzie, którzy pewnego dnia będą opowiadać młodym ludziom z następnego pokolenia, jak to było być częścią Trzeciego Wielkiego Przebudzenia, bardzo mnie to podekscytowało. Powiedziałem: „Boże, czy mówisz, że będziemy mieli Trzecie Wielkie Przebudzenie? Czy te warunki zostały spełnione? Czy to się stanie?”. Bardzo wyraźnie Pan przemówił do mnie i powiedział: „Nie, to nie nadchodzi, to już się zaczęło!”.

Spędziłem całe życie trudząc się tym, aby ludzie się zmienili. Wierzę, że jeśli zmieni się wystarczająco dużo ludzi, to mogą zmienić się narody i cała kultura świata. Chwała Bogu, wierzę, że mam Słowo od Pana, że to już się dzieje!

Werset, który natychmiast przychodzi mi na myśl, pochodzi z 1 Listu do Koryntian 15:58 i mówi on:

A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu.

Jeżeli patrzysz tylko w sposób naturalny, możesz to kwestionować. Wygląda na to, że bezbożni codziennie zyskują na popularności. Jeżeli słuchasz tylko złych sprawozdań, które są dziś przekazywane przez sieci propagandowe, to wydaje się, że nie ma żadnych dowodów na przebudzenie.

Jednak w rzeczywistości jest na to wiele dowodów. Po prostu nie usłyszysz tego w mediach głównego nurtu, ponieważ nie będą one promować wszystkich dobrych rzeczy, które Bóg robi. Podczas gdy nie ma wątpliwości, że dzieją się złe rzeczy, dzieją się również wspaniałe rzeczy.

Jedną z rzeczy, którą chcę zacząć robić w tej służbie, jest dzielenie się dobrymi wiadomościami, zmianami w życiu i wszystkimi wspaniałymi sposobami, w jakie Bóg się porusza. Świeckie wiadomości nie będą się dzielić tymi rzeczami, więc my będziemy się nimi dzielić.

Aby przedstawić to Trzecie Wielkie Przebudzenie w odpowiedniej perspektywie, przeprowadziłem wywiad z Davidem i Timothym Bartonami z WallBuilders (WallBuilders.com) w moim programie Prawda Ewangelii. Bogactwo wiedzy, jaką ci dwaj posiadają na temat historii Ameryki powali was na kolana.

W wywiadzie opowiadają o historii przebudzenia oraz Pierwszym i Drugim Wielkim Przebudzeniu w Ameryce. Wyjaśniają również, że zawsze, gdy jest wielkie poruszenie Boga, pojawia się opór i że powoduje to, iż źli ludzie powstają, opierają się i walczą w desperacji.

W Stanach Zjednoczonych toczy się walka na śmierć i życie o nasze wolności i, chwała Bogu, ludzie się budzą! Miliony więcej osób głosowało w tym ostatnim cyklu wyborczym niż kiedykolwiek wcześniej w historii tego narodu. Wierzę, że mamy do czynienia z falą przebudzenia i że trwa Trzecie Wielkie Przebudzenie. Może ono sięgać nam tylko do kostek, ale chwała Bogu, stanie się wielką i potężną rzeką, której nie będziemy w stanie przekroczyć (Księga Ezechiela 47:2-5)!

Tak więc, Bóg przemówił do mnie i chciałem się tym z tobą podzielić. Mam nadzieję, że zachęci cię to tak, jak zachęciło mnie. Zachęcam cię, abyś zapoznał się z pełnym nauczaniem na temat Wielkiego Przebudzenia, które zawiera mój wywiad z Bartonami. (Wywiad dostępny tylko w języku angielskim).

Kochamy cię,

Andrew & Jamie