Życie w równowadze między łaską a wiarą

Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest: ‘W jaki sposób przyjmuję od Boga?’. Ludzie zwykle dodają także „Modlę się, czytam Biblię, chodzę do kościoła i oddaję dziesięcinę. Robię wszystko, co nakazuje Biblia”. Te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że kiedy wykonują te wszystkie czynności, mówią mi właśnie o przyczynie dlaczego nie przyjmują od Boga: Oni myślą, że uczynki powinny zapracować na coś u Boga. To jest niezrozumienie równowagi pomiędzy łaską a wiarą oraz relacji pomiędzy nimi.

Słowo łaska oznacza niezasłużoną, niezapracowaną przychylność. Dlatego łaska nie ma nic wspólnego z zapracowaniem sobie na coś u Boga. Łaska istniała zanim ty się pojawiłeś. Inaczej mówiąc, łaska jest Bożą częścią. Wiara jest definiowana jako pozytywna odpowiedź na to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Innymi słowy, wiara jest twoją pozytywną odpowiedzią na Bożą łaskę lub wiara tylko przywłaszcza to, co Bóg już zapewnił dla ciebie. Dlatego wiara leży po twojej stronie.

Łaska i wiara pracują razem i muszą być zachowane w równowadze.

List do Efezjan 2:8-9 mówi:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Czasami czytamy fragment z Pisma, który jest tak znajomy, że nie zatrzymujemy się, aby pomyśleć o czym on tak naprawdę mówi. W tym wersecie jest powiedziana głęboka prawda. Jest tam mowa o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie przez jedno albo przez drugie. Pomyśl o tym w ten sposób: Łaska jest tym co robi Bóg. Wiara jest tym co my robimy. Abyśmy mogli przyjąć zbawienie wymagana jest współpraca obu.

Zbawienie nie zależy tylko od łaski. Jeśli by tak było, to każda osoba byłaby zbawiona i szłaby do nieba, ponieważ Boża łaska jest taka sama wobec wszystkich (List do Tytusa 2:11). On już dał dar zbawienia każdemu przez Jezusa. To przez wiarę otrzymuje się to, co dokonało się 2 000 lat temu.

Większość z nas wierzy, że aby być zbawionym, musimy poprosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, ale nie tego uczy Biblia. W 1 Liście Jana 2:2 jest napisane, że Jezus był przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Jezus nie umarł tylko za tych, o których wiedział, że Go przyjmą; On umarł za każdego grzesznika jaki kiedykolwiek żył na tej ziemi. On umarł jeszcze zanim ty czy ja popełniliśmy jakikolwiek grzech.

To jest radykalna prawda, która sprawia, że wyrzucono by mnie z większości kościołów: Grzech nie jest problemem dla Boga! Pan nie czeka aż poprosimy Go o przebaczeniem naszych grzechów. Grzechy całego świata – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – już zostały przebaczone. Nawet taki człowiek jak Adolf Hitler miał łaskę, która go dosięgała! Jezus kochał Hitlera i zapłacił za jego grzechy tak samo jak zapłacił za twoje i moje grzechy. Bóg nie ma względu na osobę ( List do Rzymian 2:11).

Bóg już wykonał swoja część; teraz od ciebie zależy czy przyjmiesz prawdę przez wiarę i uczynisz ją rzeczywistością w twoim życiu. Amen!

Boża łaska zapewniła nam nie tylko zbawienie, ale także zaspokojenie każdej potrzeby w twoim życiu. Zaopatrzenie nie jest oparte na tym czy czytasz wystarczająco dużo Biblii, modlisz się dość długo, chodzisz do kościoła czy nawet dajesz dziesięcinę. Zanim miałeś potrzebę finansową, Bóg zapewnił zaopatrzenie. Zanim zachorowałeś, Bóg przez łaskę zapewnił uzdrowienie dla ciebie ( 1 List Piotra 2:24). Zanim stałeś się zniechęcony, Bóg pobłogosławił cię wszelkim duchowym błogosławieństwem (List do Efezjan 1:3). Bóg przewidział każdą potrzebę jaką kiedykolwiek możesz mieć i zaspokoił ją przez Jezusa, zanim jeszcze pojawiłeś się na tym świecie. To jest łaska.

Przez ostatnie 2 000 lat Jezus nikogo nie zbawił, nie uzdrowił ani nie uwolnił. To, co Bóg zapewnił przez łaskę 2 000 lat temu teraz staje się rzeczywistością, kiedy jest połączone z wiarą. Wiara przywłaszcza to, co Bóg już zapewnił. Wiara nie porusza Boga. To nie On utknął. Wiara nie sprawia, że Bóg coś robi. Łaska i wiara pracują razem i naszym zadaniem jest przyjąć to, co Bóg już dokonał. Łaska musi być zrównoważona wiarą.

To nie prawda cię uwalnia; to prawda, którą znasz, uwalnia cię (Ewangelia Jana 8:32). A tą prawdą jest to, że musisz złożyć swoją wiarę w tym, co Bóg już dokonał, a nie w tym, co robisz. Bóg wykonał Swoją część dając Swojego Syna, Jezusa. Jego łaska zapewniła wszystko przez ofiarę Jezusa. To jest prawie zbyt dobre, żeby było prawdziwe, ponieważ nie możemy zrobić absolutnie nic, aby sobie na to zasłużyć i nie możemy zrobić nic, aby to stracić. Naszym zadaniem jest po prostu odpowiedzieć na Jego łaskę i przyjąć to, co zostało już dokonane.
Tak prosto jak to brzmi, wielu chrześcijan nie rozumie tego. Wielu kładzie nacisk na łaskę, a inni podkreślają wiarę. Ale tylko kilku podkreśla równowagę pomiędzy łaską a wiarą. To jest jak sód i chlorek. Wzięte osobno, zarówno sód jak i chlorek są trucizną i mogą cię zabić. Połączone razem stają się solą, która jest niezbędna do życia. Łaska bez twojej pozytywnej odpowiedzi opartej na wierze nie zbawi cię, a wiara, która nie jest odpowiedzią na Bożą łaskę ściągnie na ciebie potępienie. Ale jeśli złożysz swoją wiarę w tym, co Bóg już dla ciebie zrobił, będziesz miał zwycięstwo, które przezwycięża świat (1 List Jana 5:4).

To jest fundamentalne dla twojej relacji z Bogiem i to może być także przyczyną, dlaczego nie widzisz odpowiedzi na swoje modlitwy. Aby ci pomóc, zachęcam cię, aby skorzystał z pakietu „Życie w Równowadze między Łaską a Wiarą”. Zawiera on płyty CD oraz DVD, książkę w wersji papierowej i podręcznik. Aby zamówić ten pakiet, wejdź na stronę awmi.net/balance, lub zadzwoń na naszą infolinię pod numerem 719-635-1111.

Jesteś błogosławiony

Andrew & Jamie