Historia służby

Wszystko się zaczęło 23 marca 1968 roku.

Andrew wychowywał się w chrześcijańskim domu i narodził się na nowo mając zaledwie osiem lat. Uniknął buntu kojarzonego z wiekiem dojrzewania oraz bycia nastolatkiem, i poszedł w AW1przeciwnym kierunku, stając się współczesnym faryzeuszem. Andrew wierzył, że może rozwinąć swoją relację z Panem przez własną sprawiedliwość i dobre uczynki.

Wszystko się zmieniło w sobotni marcowy wieczór 1968 roku. Andrew przeżył spotkanie z Bogiem, które zmieniło jego życie na zawsze. Dla niego było to jak spojrzenie w lustro i zobaczenie w nim pierwszy raz w życiu swojego wyraźnego odbicia. Co zobaczył w swoim odbiciu? Zobaczył odzwierciedlenie hipokryty, bardzo podobnego do jednego z tych, których gromił Jezus. Uświadomił sobie, że wpadł w więzy legalizmu. Zaczął wyznawać, że polegał na własnej sprawiedliwości oczekując, że spadnie na niego Boży gniew, ale zamiast gniewu, Boża obecność zalała go miłością. Wreszcie zrozumiał, że próbował zapracować sobie na Bożą miłość poprzez dobre uczynki i religijne postępowanie. Powiedział: „Pochłonęła mnie Boża miłość. Kiedy byłem w moim najgorszym stanie, Boża miłość była najsilniejsza”. Od tamtej pory Andrew już nigdy nie był taki sam.

Spotkanie Andrew z Bogiem zmotywowało go do podjęcia kolejnej, zmieniającej życie decyzji. Postanowił opuścić studia, aby pójść za Bożym prowadzeniem dla jego życia, nawet pomimo tego, że wiedział, że straci zasiłek, który otrzymywał po śmierci swego ojca, a należał mu się jako studentowi. Następnie został powołany do wojska i wysłany na wojnę w Wietnamie, gdzie służył jako asystent kapelana. Chociaż na froncie było ciężko i niebezpiecznie, był to czas, którego Bóg użył, aby ugruntować Andrew w Bożym Słowie i zacząć utwierdzać bieg jego życia.
Andrew za biurkiemPo powrocie do USA, Andrew poddał się powołaniu Bożemu, powołaniu, aby być nauczycielem Bożego Słowa. Ożenił się z Jamie w 1972 roku i zaczęli razem uczyć na spotkaniach biblijnych. Przez następne sześć lat byli pastorami trzech małych kościółków i powiększyli swoją rodzinę o dwóch synów – Joshuę i Jonathana Petera.

W 1976 roku, w niewielkiej stacji radiowej w miasteczku Childress w Teksasie Andrew wyemitował swój pierwszy program radiowy Prawda Ewangelii. Od tamtej pory, z kilkoma tylko przerwami, nieustannie nadaje swój program radiowy. Dzisiaj można go usłyszeć we wszystkich stanach USA.

W 1980 roku, podążając za powołaniem do nauczania, Andrew i Jamie przenieśli swoją służbę do Kolorado Springs, a Boże błogosławieństwo wciąż im towarzyszyło. Ich wizja była już wtedy bardzo wyraźna: nauczać prawdy Ewangelii Kościół w Ameryce i na całym świecie, kładąc szczególny nacisk na Bożą bezwarunkową miłość oraz równowagę między łaską a wiarą. Wypełniali tę wizję będąc mówcami na różnych konferencjach, tworząc programy radiowe i rozsyłając kasety magnetofonowe z nauczaniem Andrew, (rozesłali ich miliony egzemplarzy), oferując je za darmo tym wszystkim, którzy z braku finansów nie mogli sobie na nie pozwolić. Ale Bóg miał dla nich jeszcze więcej.Andrew-Preaching

Bóg zaczął mówić do Andrew z 2 Listu do Tymoteusza 2:2. W tym fragmencie apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi, aby wziął on rzeczy, których się nauczył i powierzył je ludziom wiernym, którzy będą w stanie nauczać także innych. Andrew wiedział, że Bóg chciał od niego tego samego. W 1994 roku została otwarta i poświęcona Bogu szkoła biblijna Charis Bible College, co było swoistym położeniem kamienia węgielnego dla służby Andrew. Szkoła powstała, aby wyposażać świętych do pracy w służbie, zaopatrując ich w zdrowe, biblijne nauczanie oraz praktykę „w terenie”. W tej chwili szkoła Charis posiada wiele filii w różnych miastach USA oraz na całym świecie, w tym również w Polsce, w Łodzi.

Nieco później, w styczniu 2000 roku, Andrew wyemitował w stacji INSP Network swój pierwszy telewizyjny odcinek programu Prawda Ewangelii. Odpowiedź na to przesłanie była ogromna i od tamtej pory program ten nadawany jest jeszcze w kilku kolejnych stacjach telewizyjnych, takich jak DayStar Nrtwork, The Church Channel, The God Channel Europe i innych.

Służba rośnie wraz z tym, jak Bóg dodaje nowych możliwości i środków, aby zanieść światu tę „prawie zbyt dobrą, by była prawdziwa” wiadomość o Bożej bezwarunkowej miłości i łasce.

Aby dowiedzieć się więcej o Andrew Wommack Ministries przejdź do www.awmi.net