O AWM Polska

Andrew Wommack Ministries Polska

Andrew Wommack Ministries Polska jest oddziałem Centrum Chrześcijańskiego „Życie Sozo” z siedzibą w Łodzi. Głównym celem powstania AWM Polska jest udostępnienie jak największej ilości nauczań Andrew Wommacka w języku polskim. Uważamy, że Andrew Wommack ma szczególne namaszczenie jako nauczyciel i głosiciel prawdy Ewangelii Jezusa Chrystusa. W prosty sposób potrafi podzielić się swoim objawieniem ze Słowa Bożego, które jest wynikiem ponad czterdziestu lat studiowania Pisma Świętego.

Przesłanie miłości i łaski Bożej, które głosi, zmienia życie ludzi na całym świecie. Całym swoim życiem świadczy o mocy Boga w codziennym życiu i prowadzi ludzi do bliskiej relacji z Nim.

Poprzez program radiowy, telewizyjny oraz wydawanie książek Andrew dociera do milionów ludzi na całym świecie. Jest również założycielem Szkoły Biblijnej „Charis Bible College”, której filie znajdują się w wielu miastach na świecie, w tym również w Polsce, w Łodzi.