NAJLEPSZA OBRONA

Ewangelia Mateusza 5:39 – Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

EWANGELIA MATEUSZA 5:38-48

 Co byś wolał – żeby bronił ciebie Bóg, czy żebyś bronił się sam? To wybór, który tutaj przedstawia nam Jezus. „Nadstawienie drugiego policzka” nie jest receptą na rozwiązanie kwestii znęcania się i nadużyć, ale raczej sposobem, by sam Bóg zaangażował się w twoją obronę.

Wielu ludzi uważa, że to polecenie Jezusa gwarantuje, że inni nas wykorzystają. To mogłoby być prawdą, gdyby nie było Boga. Ale kiedy podążamy za tym nakazem Jezusa, Pan jest po naszej stronie. W  Liście do Rzymian 12:19 Jezus powiedział: „Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan”.

Kiedy odpowiadamy na atak, zdajemy się na nasze własne siły. Ale kiedy nadstawiamy drugi policzek, przywołujemy Boga jako naszego obrońcę. Jeśli to rozumiemy, staje się oczywiste, że to polecenie jest  nam dane dla naszego dobra.

W Liście Jakuba 1:20 jest napisane, że gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Niezależnie od tego, jak uzasadniony nasz gniew może się wydawać, i niezależnie od tego, czy uważamy, że nasz gniew może zmienić daną osobę lub sytuację, tym sposobem nigdy nie osiągniemy Bożej, najlepszej drogi.

Kiedy bronimy się sami, powstrzymujemy Boga przed obronieniem nas. To musi być albo jedna albo druga droga. Nie mogą być obie naraz. Kiedy nadstawiamy drugi policzek wrogowi, uwalniamy moc Bożą po naszej stronie. Pozwól dziś Bogu ciebie bronić.