CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA

Każda osoba postrzega swoje życie przez pewien filtr. Na przykład optymiści widzą szansę w każdej sytuacji, z którą się spotykają, podczas gdy pesymiści widzą tylko porażkę i niepowodzenie. Oboje mogą mieć do czynienia z tymi samymi okolicznościami, ale ich filtr determinuje sposób, w jaki reagują. Filtr ten można również nazwać ich filozofią.

Filozofia to po prostu sposób myślenia. Niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, kierunek, w którym zmierza twoje życie, jest pod wpływem i pod kontrolą twojej osobistej filozofii lub dominującego sposobu myślenia. Księga Przysłów 23:7 mówi: „Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest”. Jeśli to prawda – a tak jest – to warto upewnić się, że postrzegasz swoje życie przez właściwy filtr.

List do Kolosan 2:8 mówi: „Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił [zepsuł w KJV] na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”.

W tym fragmencie Paweł ostrzega wierzących w Kolosach. Słowo „strzeżcie się” jest używane w znaczeniu wartownika pełniącego służbę wartowniczą. Jest to termin wojskowy mówiący o byciu na straży, byciu czujnym. Słowo „obrócił na własną korzyść” nie odnosi się do psucia się żywności, ale do łupów wojennych, które trafiają do zwycięzcy – złota, srebra i ziemi.

Paweł mówił, aby być czujnym, aby wierzący nie zostali pokonani przez wroga, który pozbawi ich skarbu, jakim była prawda, którą Bóg umieścił w ich sercach. Dziś ten sam wróg, diabeł, chce wykraść to, co Bóg ci dał, wykorzystując światowe filozofie i religijne tradycje człowieka.

Twoje życie podąża za kierunkiem twoich myśli. Kluczem jest odnowienie umysłu za pomocą chrześcijańskiej perspektywy – chrześcijańskiej filozofii. Twoja perspektywa działa jak filtr, pomagając ci dostrzec to, co pozytywne. Chrześcijańska filozofia lub punkt widzenia pozwala skupić się na pozytywach i działać z wiarą, a nie ze strachem, gdy inni się boją. Dlatego ważne jest, aby twoja filozofia opierała się na prawdzie Słowa Bożego.

Szatan próbuje nas zwieść poprzez przebiegłe oszustwo ludzkiej filozofii. Pierwszy tego przykład można znaleźć w Księdze Rodzaju 3:1-5.

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu; Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie; Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło.

Pomyślmy teraz o tym: Mówi się, że wąż był bardziej „przebiegły”. Słowo przebiegły zasadniczo oznacza podstępny, biegły i zmyślny. Szatan nie użył frontalnego ataku, aby obezwładnić Adama i Ewę; próbował zmienić ich sposób myślenia, ich filozofię. Zanim diabeł wprowadzi nas w jakikolwiek rodzaj oszustwa, musi odsunąć nas od Słowa Bożego i doprowadzić do sytuacji, w której narażamy na szwank naszą pewność siebie i wiarę w Słowo Boże.

Adam i Ewa zaczęli od czystej filozofii. Byli całkowicie zależni od Boga i nigdy nie kwestionowali Jego mądrości i dobroci. Szatan najpierw sprawił, że zakwestionowali Słowo Boże, a następnie sprawił, że zakwestionowali Bożą dobroć. Zwiódł ich, o czym pisał Paweł w 2 Liście do Koryntian 11:3: „Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie”.

Szatan nigdy nie zmienił swojej taktyki. Działa w naszym społeczeństwie i kulturze, próbując stworzyć filozofię, która jest sprzeczna ze Słowem Bożym. Zawsze stara się zdewaluować ukończone dzieło Jezusa i Jego Słowo. Niestety, to działa. Nawet większość dzisiejszych chrześcijan nie ma mocno ugruntowanego systemu wierzeń. Są bardziej pod wpływem kultury, mediów społecznościowych, filmów, swojego wychowania lub opinii innych niż Słowa Bożego.

Wielu z was czytających te słowa wie, co mówi Pismo. Czytaliście, że Bóg chce, abyście prosperowali i cieszyli się zdrowiem, tak jak prosperuje wasza dusza. Czytałeś, że przez Jego rany zostałeś uzdrowiony i że Jezus przyszedł, aby dać ci życie w obfitości. Jednak, kiedy patrzysz w lustro, widzisz porażkę, przegraną lub chorą i pokonaną osobę. Dlaczego tak się dzieje?

To z powodu twojej podstawowej filozofii. Być może twoi rodzice powiedzieli ci, że nigdy do niczego nie dojdziesz lub poprzedni partner przekonał cię, że jesteś bezwartościowy. A może przywódca religijny powiedział ci, że jesteś przeklęty z powodu swojego zachowania, a ty mu uwierzyłeś. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna twojego przekonania (filozofii), jesteś obracany na cudza korzyść, a twój skarb jest wykradany.

Jeśli tak jest w twoim przypadku, zacznij zmieniać swój sposób myślenia. Studiuj i rozważaj Słowo Boże i zmień swoje podstawowe przekonania. „Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca”. (List do Hebrajczyków 4:12).

W moim własnym życiu, gdy zacząłem zmieniać sposób myślenia, otworzyły się drzwi do błogosławieństw, które Bóg miał dla mnie przez cały czas. W rzeczywistości ograniczałem Boga moim małym myśleniem, moją filozofią. Być może robisz to samo. Jeśli tak, to nie trać więcej czasu – zmień sposób myślenia.

Każdy wierzący musi mieć jasną biblijną filozofię i musi ona opierać się wyłącznie na Słowie Bożym. Bez tego będziesz miotany z każdym wiatrem doktryny.

W moim pełnym nauczaniu wchodzę w znacznie więcej szczegółów i poruszam kontrowersyjne tematy, takie jak homoseksualność, aborcja i ewolucja, i gwarantuję, że będzie to dla ciebie błogosławieństwem. Nauczanie to jest dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Aby zamówić, odwiedź awmi.net/GodlyPhilosophy

Kochamy Cię,

Andrew & Jamie