POST USUWA ZWĄTPIENIE

Ewangelia Marka 9:29 – I odpowiedział im: Ten rodzaj [demonów] nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

Ewangelia Marka 9:28-29

Modlitwa i post nie wyganiają jakichś konkretnych rodzajów demonów. Jeśli imię Jezus oraz wiara w Jego imię nie przyniesie rezultatu, wówczas post i modlitwa również nie pomogą. Jezus mówi, że post i modlitwa jest jedynym sposobem, aby wyrzucić tego rodzaju niewiarę.

Niewiara, która pojawia się w wyniku niewiedzy, może zostać usunięta poprzez przyjęcie prawdy, jaką jest Słowo Boże (List do Rzymian 10:17; 2 List Piotra 1:4). Jednakże niewiara, która powstrzymała uczniów w tej sytuacji, była „naturalnym” rodzajem niewiary. Przez całe swoje życie uczeni byli skłonni wierzyć temu, co mówią im ich zmysły. Byli po prostu bardziej zdominowani postrzeganiem świata w sposób naturalny aniżeli w nadnaturalny Boży sposób (czyli przez Słowo Boże). Jedynym sposobem pokonania tego rodzaju niewiary, która jest wynikiem polegania na swoich zmysłach, jest zaparcie się ich poprzez modlitwę i post.

Dzięki postowi możemy osiągnąć wiele rzeczy. Jedną z najwspanialszych korzyści postu jest to, że poprzez zaparcie się cielesnym żądzom, duch człowieka zyskuje dominację. Post zawsze służył jako narzędzie szukania Boga z pominięciem wszystkiego innego. Poszczenie nie wygania demonów – wygania niewiarę. Post przynosi korzyści w każdym aspekcie chrześcijańskiego życia – nie tylko w przypadku wypędzania złych duchów.

Prawdziwa siła postu polega na uniżeniu się, poprzez zaparcie się samego siebie (Psalm 35:13; 69:10), co może być również osiągnięte innymi sposobami niż całkowita abstynencja. Częściowe posty mogą być również korzystne, tak samo jak rezygnowanie z naszego czasu oraz przyjemności. Jednakże, ponieważ apetyt jest jednym z największych popędów człowieka, poszczenie od jedzenia wydaje się być najszybszym sposobem wykonania tego zadania. Poszczenie powinno stać się dla nas o wiele bliższym aspektem w kwestii szukania Boga.