BIORĄC MYŚLI – LUB NIE

Ewangelia Mateusza 6:31 – Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?

EWANGELIA MATEUSZA 6:25-34

Greckie słowo przetłumaczone jako „troszczyć się”, to „merimnao” i oznacza „być zatroskanym lub ostrożnym”. W tym wersecie, jak również w analogicznym w Ewangelii Łukasza 12:22-32, Jezus nakazuje nam nie martwić się ani nie być zatroskanym o materialne potrzeby, z jakimi się spotykamy. Byłoby niemożliwym nie mieć absolutnie żadnych myśli na temat naszych fizycznych potrzeb. Nawet Jezus myślał o potrzebie posiadania pieniędzy, żeby zapłacić podatki (Ewangelia Mateusza 17:24-27). Po prostu nie powinniśmy być zaabsorbowani myśleniem o bogactwie ani spędzaniem czasu na martwieniu się o potrzeby. Te rzeczy będą nam dodane, jeśli będziemy najpierw szukać Królestwa Bożego.

Sposobem, w jaki bierzemy lub przyjmujemy myśli pełne troski, jest wypowiadanie ich. Myśli pełne wątpliwości przyjdą, ale nie grzeszymy, dopóki o nich nie rozważamy. Według tego wersetu, wypowiadanie tych myśli jest jednym ze sposobów na przyjmowanie ich; dlatego nie wypowiadaj tych negatywnych myśli.

Jest koniecznym, byśmy uważali na słowa, które wypowiadamy. Zacznij wypowiadać słowa w wierze, które są zgodne z Bożym Słowem, a wtedy nastąpią pozytywne rezultaty. Jeśli wypowiadamy słowa wątpliwości, w końcu uwierzymy w nie i otrzymamy negatywne rzeczy, które te słowa sprawiły. Nie ma czegoś takiego, jak „jałowe” słowa, które nie będą pracować na naszą korzyść lub niekorzyść. Śmierć i życie są w mocy każdego słowa, które wypowiadamy (Przypowieści Salomona 18:21). Nasze słowa mogą być najpotężniejszą bronią przeciwko diabłu lub mogą stać się jego sidłami dla nas (Przypowieści Salomona 6:2).

Uważaj dziś na swoje słowa. Wypowiadaj tylko słowa, które wyrażają twoją wiarę, ufność i pewność w Panu, a nie są słowami lęku przed sytuacjami, którymi stawiasz czoła.