14 marca

14 marca

KONTROLA STYLU ŻYCIA

Ewangelia Mateusza 7:20 – Tak więc po ich owocach poznacie ich.

EWANGELIA MATEUSZA 7:12-20

Sposobem, w jaki możemy stwierdzić, czy dana osoba jest autentyczna, czy nie, jest obserwacja owocu, jaki wydaje. Owoc mówi o stylu życia. Jezus zwrócił uwagę, że nie otrzymasz złego owocu z dobrego drzewa ani dobrego owocu ze złego drzewa. Wielu ludzi mówi jedno, ale ich czyny to zagłuszają. Jeśli masz wątpliwości, czy dana osoba jest autentyczna, czy nie, albo czy powinieneś czerpać od niej i podążać za jej nauczaniem, spójrz na owoc, który wydaje.

W ocenie usługujących czy służb więcej uwagi powinniśmy zwracać na ich owoc. Niespełnienie tego może kogoś prowadzić do odrzucenia lub nawet dyskredytowania usługującego, który tylko popełnia błąd lub myli się w jakiejś dziedzinie. Każdy usługujący ma jakieś braki, tak jak każdy inny członek Ciała Chrystusa. Jednak to nie oznacza, że jego służba jest złem. Spójrz na owoc.

Owoc jest prawdziwym testem usługujących i służb. Jeśli ludzie są zbawiani, jeśli życia ludzkie zmieniają się, wówczas jest to dobry owoc. Chociaż usługujący mówi może coś złego lub popełnia błędy, owoc jest dobry.

Jeśli owoc jest dobry, to można powiedzieć, że drzewo jest dobre. Kiedy ktoś mówi właściwe rzeczy i sprawia wrażenie szczerej osoby, ale zauważasz, że życie ludzi wokół tej osoby jest zniszczone i rozdarte, żyje ona w zamieszaniu i stresie, wtedy owoc jest zły. Możesz ocenić skuteczność danej osoby przy pomocy owocu, jaki wydaje w życiu. W służbie możesz oceniać skuteczność usługującego przez owoc, jaki wydaje jego służba.

Upewnij się dziś, że owoc twojego życia jest pozytywny. Upewnij się, że masz pozytywny wpływ na życie ludzi, że kierujesz ich do Pana, a nie pozostawiasz zranionymi czy zdezorientowanymi. Ludzie obserwują cię, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju owoc rodzisz.