DZIELENIE SIĘ NASZĄ WIARĄ

Ewangelia Jana 1:41 – On najpierw znalazł Szymona, swego brata, i powiedział do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – co się tłumaczy: Chrystusa.

EWANGELIA JANA 1:37-42

Andrzej był pierwszym uczniem Jezusa, który podzielił się swoją wiarą i przyprowadził innych do Chrystusa.

Piotr stał się jednym z największych apostołów Jezusa. On głosił w dniu Pięćdziesiątnicy i widział 3000 narodzonych na nowo ludzi. On uzdrowił chromego w bramie świątyni i w rezultacie 5000 ludzi narodziło się na nowo. Wzbudził z martwych Dorkas, przedstawił chrześcijaństwo poganom i napisał dwie księgi Biblii, które przez wieki usłużyły milionom ludzi.

Tylko pomyśl o tym, ile miliomów ludzi dotknął Piotr, a to Andrzej był za to wszystko odpowiedzialny. Osiągnięcia Piotra zapisane w Piśmie, wielokrotnie przewyższyły osiągnięcia Andrzeja, ale bez Andrzeja Piotr nie poznałby Jezusa.

W Bożych oczach to, co zrobił Andrzej było tak samo ważne jak to, co zrobił Piotr. Jako ten, który przedstawił Piotra Jezusowi, Andrzej miał udział w każdym czynie Piotra. W dniu, w którym otrzymamy nasze nagrody od Pana, Andrzej będzie miał udział w każdej nagrodzie, którą otrzyma Piotr.

Bardzo niewielu z nas potrząśnie naszym światem tak, jak to zrobił Piotr, ale każdy z nas jest powołany do dzielenia się swoją wiarą tak, jak to zrobił Andrzej. I kto wie? Może ktoś z tych, których dosięgniesz, będzie następnym Piotrem.