JEZUS BYŁ BOGIEM

Ewangelia Jana 1:1 – Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

EWANGELIA ŁUKASZA 1:1-4; EWANGELIA JANA 1:1-18

Jezus nie był tylko człowiekiem posłanym od Boga – On był Bogiem.

To jest najważniejsze stwierdzenie Nowego Testamentu. Na tej prawdzie stoją wszystkie pozostałe prawdy.

Jeżeli Jezus był tylko człowiekiem, to wtedy niezależnie od Jego dobroci, Jego życie mogłoby zastąpić życie tylko jednego człowieka. Ale ponieważ On był Bogiem, Jego życie było warte więcej niż życie wszystkich ludzi od początku stworzenia. W zasadzie było warte więcej, niż cały wszechświat, który On stworzył.

Każdy kompromis w tej kwestii zaprzeczy dziełu Chrystusa w naszym życiu. Jezus był Bogiem objawionym w ciele (1 List do Tymoteusza 3:16)! I ten Wszechmogący Bóg zstąpił, aby zamieszkać w ludzkim ciele. Ukorzył się i przyjął postać sługi (List do Filipian 2:7).

Człowieczeństwo Chrystusa uczyniło Go naprawdę jednym z nas. Przeżywał te same pokusy oraz presje, które my przeżywamy (List do Hebrajczyków 4:15). Jednakże to Jego Boskość dała Mu moc do tego, aby nas w pełni zbawić (List do Hebrajczyków 7:25). Nie możemy nigdy sobie pozwolić na to, aby Jego człowieczeństwo zaślepiło nas na fakt, że to Bóg Wszechmogący stał się naszym przyjacielem (Ewangelia Jana 15:13-15). Nie możemy także nigdy pozwolić sobie na to, żeby Jego Boskość zaślepiła nas na fakt, że On doskonale wie, jak się czujemy i że troszczy się o nas.

Niech przez ten rok Duch Święty da ci prawdziwe objawienie Boskości i człowieczeństwa Pana Jezusa Chrystusa.