JAK CENIĆ INNYCH WYŻEJ OD SIEBIE

Ewangelia Mateusza 25:40 – A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście.

EWANGELIA MATEUSZA 25:32-46

Kiedy uprzejmy czyn został wyświadczony komuś w potrzebie, Jezus powiedział, że został wyświadczony Jemu. Pan bardzo głęboko odczuwa naszą krzywdę. Kiedy ktoś jest zaniedbywany, Jezus mówi, że On także jest zaniedbywany. Mamy Arcykapłana, który współczuje naszym słabościom (List do Hebrajczyków 4:15). Kiedy odczuwamy krzywdę, On także ją odczuwa. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, On także jest szczęśliwy. Bóg wszechświata jest misternie zaangażowany w każdy szczegół naszego życia.

Jak możemy cenić innych wyżej od siebie, kiedy tak naprawdę uważamy, że jesteśmy lepsi od innych? Niektórzy są lepszymi sportowcami niż inni. Inni są lepszymi biznesmenami niż inni. Inni znowu są lepszymi mówcami niż inni itd.

Po pierwsze musimy zobaczyć, że nasze osiągnięcia nie czynią nas lepszymi od innych. Istnieje różnica pomiędzy tym, co robimy, a tym, kim jesteśmy. Lepsze osiągnięcia nie czynią cię lepszą osobą. Charakter danej osoby może mieć poważne braki pomimo tego, że jej osiągnięcia są dobre.

Po drugie, cenienie kogoś wyżej od siebie oznacza po prostu cenienie go bardziej niż samego siebie. Dla niektórych może wydawać się to niemożliwe, ale tak nie jest.

Dokładnie tak postąpił Jezus. Jeśli Jezus, który był wcielonym Bogiem (1 List do Tymoteusza 3:16), mógł się uniżyć i wycenić nasze dobro ponad własne dobro, to z całą pewnością powinniśmy być w stanie postępować podobnie. To może się stać wtedy, kiedy umrzemy dla siebie i będziemy żyć dla Boga.

Jeśli myślimy tylko o sobie, będziemy samolubni. Jeśli przejdziemy poza własne ego i będziemy myśleć bardziej o korzyściach innych niż o swoich, wtedy będziemy niesamolubni. To kwestia skupienia.